Skip to main content

Filosofiska fakultetens dag

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 12:12 CEST

Nu på lördag är det dags för Filosofiska fakultetens dag, en dag då Luleå tekniska universitet presenterar en del av den forskning och det kunnande som ryms inom den filosofiska fakulteten. För första gången förläggs dagen till centrala Luleå och Kulturcentrum Ebeneser. Detta självfallet som ett led i att öka kontakterna med norrbottningarna i allmänhet och Luleåborna i synnerhet.

Vad händer egentligen på universitetet, på vems villkor drivs vindkraften, fungerar en orkesterdirigent egentligen inte som en sorts diktator och kan detta med småprat och ”skvaller” verkligen lära oss något – allt detta är frågor som kommer att tas upp och diskuteras under dagen.

Filosofiska fakultetens dag startar halv tolv på förmiddagen och pågår till framåt halv fyra på eftermiddagen – Luleåborna erbjuds möjlighet att komma och gå som de vill, att fika, sitta ner och lyssna på korta föreläsningar, ställa frågor och reflektera kring de ämnen och frågeställningar som kommer att presenteras.

Medverkar gör en rad av universitetets och den filosofiska fakultetens forskare och lärare – exempelvis professorn i statsvetenskap Lars Carlsson, doktoranden Maria Pettersson, adjungerade professorn i dirigering Petter Sundkvist och läraren i retorik Bo Renberg.

Bilaga: Program för hela dagen

Upplysningar: Meit Levin, tel. 0920-49 16 25, meit.levin@adm.luth.se

Program
11.30-11.35 Välkommen!
Sture Brändström, dekan för filosofiska fakulteten och professor i musikpedagogik vid Musikhögskolan.

11.35-11.50 Vad händer på universitetet?
Lars Carlsson, tf prorektor och professor i statsvetenskap vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap.

12.00-12.20 Vindkraft - på vems villkor?
Maria Pettersson, forskarstuderande vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap talar om de rättsliga aspekterna vid etablering av vindkraft.

12.30-12.50 Orkesterdirigenten - en diktator?
Petter Sundkvist, adj. professor i dirigering vid Musikhögskolan, talar om vad dirigenten egentligen gör.

13.00-13.20 Arbetsinriktad rehabilitering - lösningen på långtidssjukskrivningarna?
Johans Sandvin, adj. professor i social omsorg vid Institutionen för hälsovetenskap, tar upp orsaker till långtidssjukskrivning och framgångsfaktorer för återinträde i arbetslivet.

13.30-13.50 Munläder eller munväder?
Bo Renberg, lärare i praktisk retorik vid Institutionen för språk och litteratur, plockar i retorikens verktygslåda.

14.00-14.20 Småprat - ett sätt att lära.
Christina Sundström- Drugge, fil. dr. i lärande vid Institutionen för lärarutbildning, berättar om lärande inom hemtjänsten

14.30-14.50 Vägen till rollen.
Börge Jansson och Sarah Broberg, lärare i scenframställning vid Teaterhögskolan, om hur man som skådespelare går till paradis och helvete. Studenter från Teaterhögskolan medverkar.

Servering av kaffe och te under hela dagen

(Fakultet - historiskt och i allmänt språkbruk en avdelning av närbesläktade ämnen vid ett universitet eller den lärargrupp (professorsgrupp) som ansvarar för dessa ämnen.)

/ Lena Edenbrink

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera