Skip to main content

Fler sökande till vårens högskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 11:31 CET

Drygt 31.900 personer har anmält sig till vårens högskoleprogram genom Verket för högskoleservice (VHS), en ökning med 8,5 procent jämfört med antagningen vårterminen 2003.

Anmälningarna fördelar sig på 351 utbildningar vilket är 13 fler än till vårterminen 2003. Av de sökande har 14.794 anmält sig via VHS hemsida, webbanmälningarna ökade med 27,5 procent jämfört med föregående vårtermin. Utöver antagningen till program via VHS finns även ett stort antal fristående kurser som söks direkt via respektive universitet och högskola, där antagningen också sker.

Ökningen av antalet sökande till högskoleprogrammen är ojämnt fördelad över olika utbildningar. Av de 13 utbildningsområden som finns har intresset ökat för sju och minskat för sex jämfört med föregående vårtermin. Det är framför allt utbildningsområdena samhällsvetenskap, teknik och beteendevetenskap som har fått fler förstahandssökande - de utbildningsområden som har förlorat flest förstahandssökande är data och språk.

Av de sökande är 73 procent kvinnor, vilket är en liten minskning jämfört med föregående vårtermin. Förutom data och teknik har alla utbildningsområden fler kvinnor än män bland de sökande. Störst andel kvinnor återfinns bland de sökande till utbildningar inom beteendevetenskap, vård och undervisning. Störst andel män återfinns bland de sökande till utbildningar inom data och teknik. För båda dessa sistnämnda utbildningsområden har andelen kvinnor minskat sedan föregående vårtermin.

Medelåldern för de sökande är 26,5 år, beräknat på den ålder den sökande uppnår det år utbildningen startar. Högst medelålder har utbildningsområdet undervisning med 27,8 år och lägst medelålder har utbildningsområdet juridik med 23,3 år. Av de sökande är 60 procent 25 år eller yngre.

Många av de sökande kommer att komplettera sin anmälan med ytterligare meriter. Sista dag för komplettering är den 1 december 2003. Runt den 16 december får de sökande det nationella antagningsbeskedet. Det är ett gemensamt besked, där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller utbildningar både sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbeskedet ska ha kommit in senast den 30 december.

För Luleå tekniska universitets del ser VHS snabbstatistiksiffror ut som följer:

Utbildning, antal sökande (sökande i första hand inom parentes):

Arena jordens resurser, 31 (2)
Arena livsstil, hälsa ..., 6 (1)
Arena nätverk, totalt, 106 (10)
Civ.ing./öppen ingång, 61 (18)
Lärare, allmän, 259 (97)
Lärare, allmän nv, 21 (7)
Lärare ma för senare år, 7 (1)
Lärare, männ./natur, 41 (2)
Lärare, företagsek. 18 (0)
Lärare, kultur/estet, 41 (6)
Nationalekonomiprogr. 214 (16)
Sjukgymnast, 621 (71)
Sjuksköterskeprog. 314 (166)
Systemvetenskap, 24 (2)
Tekniskt basår, 47 (19)

Fotnot: Sökandestatistiken i sin helhet finns tillgänglig på VHS hemsida, se länken nedan.
www.vhs.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy