Skip to main content

Högskoleverket utvärderar genusperspektivet i vissa högskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 17:25 CEST

Högskoleverket har år 2000 utvärderat socionom- och juristutbildningarna bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv och kunnat konstatera brister i det avseendet. För båda utbildningarna rekommenderar Högskoleverket att genusperspektiv och frågor om mäns våld mot kvinnor ges ökad vikt.

Regeringen ger nu Högskoleverket i uppdrag att utvärdera hur frågor om genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor beaktas i utbildningar som leder till följande examina:

Barnmorskeexamen, juris kandidatexamen, läkarexamen, lärarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, social omsorgsexamen, socionomexamen, tandläkarexamen och teologie kandidatexamen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera