Skip to main content

Högskoleverket utvärderar genusperspektivet i vissa högskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 17:25 CEST

Högskoleverket har år 2000 utvärderat socionom- och juristutbildningarna bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv och kunnat konstatera brister i det avseendet. För båda utbildningarna rekommenderar Högskoleverket att genusperspektiv och frågor om mäns våld mot kvinnor ges ökad vikt.

Regeringen ger nu Högskoleverket i uppdrag att utvärdera hur frågor om genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor beaktas i utbildningar som leder till följande examina:

Barnmorskeexamen, juris kandidatexamen, läkarexamen, lärarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, social omsorgsexamen, socionomexamen, tandläkarexamen och teologie kandidatexamen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy