Skip to main content

Kombination ger resultat

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 14:44 CEST

- Idén kom från min erfarenhet som managementkonsult där det visat sig vara lättare att sälja in ständiga förbättringar än arbetsutveckling, säger Martin Ljungström, doktorand vid Luleå tekniska universitet.
I sin forskning har han kombinerat två av industrins viktigaste fokusfrågor under 80- och 90-talet, arbetsutveckling och kvalitetsutveckling.
Resultatet av sammanslagningen blev ett uthålligt arbete med ständiga förbättringar.


Under 80-talet låg fokus inom industrin på målstyrda grupper och delegering av ansvar och befogenheter för att skapa en attraktiv och effektiv arbetsorganisation.
Arbetsutveckling blev ett centralt begrepp.
- Problemet med satsningar på arbetsutveckling var bland annat att det krävde omfattande utbildning och stora förändringar i organisaiton och lönesystem, säger doktoranden Martin Ljungström.

Under 90-talet förskjöts fokus från atbetsutveckling till kvalitetstänkande i alla delar av organisationen. Offensiv kvalitetsutveckling kräver involvering av av alla anställda genom ständiga förbättringar. Det innebär att, i små steg, kontinuerligt och systematiskt förbättra verksamheten.
- Utmaningen är att kombinera ständiga förbättringar och arbetsutveckling. Genom att starta upp ett förändringsarbete i små steg finns möjligheten att skapa bra arbetsförhållanden och en effektiv verksamhet utan att ta för stora steg, säger Ljungström.

För att realisera sin idé har Martin Ljungström arbetat med ett antal företag som startat ett arbetsstätt för ständiga förbättringar och arbetsutveckling. Arbetssättet baseras på en teknik som kallas för 5S ( sortera, systematisera, städa, standardisera och säkra) och på att skapa team som formeras runt ett geografiskt avgränsat arbetsområde. Genom att teamet fokuserar på ett avgränsat område och att medlemmarna tillsammans utformar sin arbetsplats skapas en grund för fortsatt utveckling av versamheten i små steg och i en kontinuerlig och systematisk process.

För att lyckas med detta har Martin Ljungström i sin forskning visat på ett antal viktiga aspekter. Dessa kan sammanfattas i att ledningen måste vara aktivt engagerad och att det ska finnas en väl definierad struktur för att etablera ständiga förbättringar och arbetsutveckling. Detta arbete ska tydligt kunna kopplas till en övergripande utvecklingsstrategi. Ledningen klarar dock inte detta själv utan behöver stöd från personer som i sitt atbete har tid att stötta organisationen i förbättringsarbetet och utgör en länk mellan olika personalkategorier och funktioner. Dessa personer, ”underlättare”, skapar tillsammans med övriga organsiationen ett uthålligt arbete med ständiga förbättringar och arbetsutveckling genom målorientering, enkelhet, anpassningsförmåga och tvärfunktionellt tänkande.

Martin Ljungström disputerar den 7 maj med avhandlingen ”Implementation of work development oriented strategy för continous improvments”.
Martin Ljungström är 38 år, född i Sandviken och nu bosatt i Gävle. Idag arbetar han på Arrigo Consultants AB i Stockholm.

Upplysningar: Martin Ljungström 08-34 70 00, martin.ljungström@arrigo.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-214 71 73 eller sofia.eriksson@ltu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy