Skip to main content

Ny forskning utmanar bilden om innovativa regioner

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2017 06:12 CEST

Ett nytt sätt att mäta effekterna av innovationer utmanar bilden av att utvecklingen främst sker i storstäderna. Det är ett av resultaten av sju års forskning om förutsättningarna för innovationer i glesbefolkade regioner.

– Det vanligaste sättet att mäta innovationer har tidigare varit genom att titta på vilka företag och regioner som har patenträttigheter. Men det är ett trubbigt instrument som inte återspeglar verkligheten. Vi har i stället undersökt effekterna av innovativitet, säger professor Håkan Ylinenpää, som vid Luleå tekniska universitet har lett forskningscentret CiiR:s verksamhet sedan starten 2011.

Patenträtt säger inte allt

I företagskoncerner redovisas de immateriella rättigheterna oftast där huvudkontoret ligger, även om de nya idéerna utvecklats på företagens andra orter. Forskarna har nu kunnat visa att det ger en skev bild av vilka regioner som är innovativa, eftersom de flesta huvudkontor ligger i storstäderna. Antalet patent visar dessutom bara de radikala tekniska innovationerna, medan lösningarna som gör att produkter och tjänster förbättras inte syns. Därför har forskarna från Luleå tekniska universitet och Umeå universitet breddat undersökningen och även tittat på vad som händer när företag börjar arbeta på nya sätt, och var tillväxten skapas.

– Då framträder en annan bild. Stockholm är fortfarande ledande, men fram kliver också glesbygdsregioner som exempelvis Jämtland som har haft en mer dynamisk utveckling. Bakom turistområdet Åre, Graningekängan och Trangiaköket finns små företag som löpande utvecklar nya produkter men som inte syns ifall vi bara mäter patent, säger Håkan Ylinenpää.

"Föreställning om att idéer bara växer i storstäder"

Inom den Vinnovafinansierade centrumbildningen för innovationsforskning har de undersökt villkor och förutsättningar för innovationer utanför storstäderna. Håkan Ylinenpää säger att kunskapsnivån från början var väldigt låg.

– Det har funnits en föreställning om att idéerna bara växer i storstadsregionerna. Med vår forskning har vi höjt kunskapsnivån om vilka andra typer av innovativa system som finns. Man behöver inte sitta på samma ställe utan systemen kan innefatta en biltestverksamhet i Slagnäs, en bilfabrik i Bayern, en komponentleverantör i Sydostasien och kompetens från Silicon Valley.

Forskningsresultaten som projektet nu redovisar ligger till grund för att förse politiker och tjänstemän med kunskapsunderlag för hur innovativa nätverk och innovationer i regioner skapas.

VID FRÅGOR, KONTAKTA: Håkan Ylinenpää, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 12 10, e-post: hakan.ylinenpaa@ltu.se.
Joakim Wincent, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 21 61, e-post: joakim.wincent@ltu.se.

De bifogade bilderna på Håkan Ylinenpää och Joakim Wincent får användas fritt i redaktionella sammanhang. Foto: Luleå tekniska universitet.

Mer om CiiR:
Centrumbildningen CiiR, ett excellenscenter för innovationsforskning, har finansierats av Vinnova, länsstyrelsen och landstinget i Norrbotten, Region Västerbotten samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet sedan 2011. Syftet har varit att ta fram kunskapsunderlag om hur innovativa nätverk och innovationer utvecklas och hur politiker kan ta tillvara på innovationspotentialen i glesbefolkade regioner.

Centrumbildningen är ett samarbete med 25 forskare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt associerade forskare från hela världen. Läs mer på: www.ciir.se.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1800 anställda och 15 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera