Skip to main content

Skräddarsydda företagsutbildningar presenteras på Tekniska mässan

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 12:37 CEST

Sedan 1999 initierar KK-stiftelsen speciella expertkompetensprogram som ska höja kompetensnivån och därmed konkurrenskraften för ett antal av Sveriges mest spännande tillväxtområden. De är alla branscher som är av stor betydelse för landets framtida förmåga att hävda sig som kunskapsnation. Satsningarna ska bland annat resultera i skräddarsydda utbildningar för att utveckla expertkompetens hos Sveriges mindre och medelstora företag.

För första gången ställer KK-stiftelsens expertkompetensprogram ut tillsammans nationellt.
På Tekniska mässan den 7-11 oktober visar programmen Kraft, Meny, Prodesign, Tekniq och Upplevelseindustrin den totala bredden i satsningen. De tar ett samlat grepp kring viktiga frågor som Sveriges mindre och medelstora företag står inför: Produktframtagning, affärsutveckling, kunskapsspridning och utbildning med hjälp av moderna metoder. Expertkompetensprogrammen är företagens utbildningsresurs med hela Sveriges forskar- och högskolevärlds resurser bakom sig.

Ny kunskap tas fram allt snabbare genom forskning och utveckling på högskolor och forskningsinstitut jorden runt. De företag som förmår att tidigt fånga upp och föra in ny relevant kunskap i sina produkter får ett övertag.
En sådan kunskapsöverföring underlättas om företagen utvecklar en samverkan med högskolor och forskningsinstitut, då dessa följer kunskapsutvecklingen globalt som ett led i den egna forskningen. Även högskolorna vinner på denna samverkan genom att höja sin kunskap om företagens utvecklingsbehov samt de bakomliggande behoven hos individ, organisation och samhälle, det vill säga grunden för företagens marknad.

Lena Edenbrink

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera