Skip to main content

Utbildning som strategiskt vapen

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 14:04 CEST

Att intresset för naturvetenskap och matematik sjunker hos landets blivande gymnasister är något som återspeglas i ansökningssiffrorna.

Hur möter de ansvariga detta faktum? Hur ser egentligen lärarutbildningen ut? Hur diskuterar pedagogerna och vad kan man göra för att få fler intresserade av ämnet
matematik?
Detta är några av de frågor som kommer att tas upp på den årliga så kallade LUMA-konferensen som i år arrangeras vid Luleå tekniska universitet.

LUMA-konferensen arrangeras varje höst för att erbjuda en mötes- och diskussionsplats för de universitetslärare som i sin tur utbildar blivande matematiklärare. I år är det Institutionen för matematik vid Luleå tekniska universitet som står som arrangör för de tre dagar konferensen pågår.
Universitetslärare från hela Sverige kommer till Luleå för att lyssna till tre föreläsningar på temat pedagogik, matematik och matematikens didaktik, för att delta i olika gruppdiskussioner och för att träffa ledamöter från regeringens Matematikdelegation.

Medias representanter hälsas välkomna!

Dag: 17-19 september
Plats: Luleå tekniska universitet, sal A 1547 (onsdagens inledning)

Upplysningar: Rudolf Strässer, tel. 0920-49 30 08, rudolf.strasser@sm.luth.se eller pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@adm.luth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera