Skip to main content

Lulebos nya hyror gäller i sex månader. Förhandlingar fortsätter.

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:57 CET

Luleås kommunala bostadsbolag Lulebo och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror från 1 januari 2017. Avtalet gäller till 30 juni 2017 och avser en höjning med i genomsnitt om 0,6 %.

- Lulebo hade som mål att nå ett flerårsavtal med betydligt högre nivåer men tyvärr kunde vi inte enas om det, säger Lulebos Vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

- Vi ser dock en vinst i att parterna fortsätter förhandlingarna istället för att överlämna det till andra parter att lösa.

Det innebär att nya förhandlingar om hyror från 1 juli 2017 kommer att fortsätta inom kort mellan Lulebo och Hyresgästföreningen.

- Lulebos underhållsbehov beräknas uppgå till cirka 2,5 miljarder kronor fram till 2028. Det innebär stora ekonomiska utmaningar att hantera framöver.

En betydande anledning till att Lulebo eftersträvar ett längre avtal om hyresnivåerna är att det ger bättre förutsättningar att ur ett ekonomiskt perspektiv hantera bostadsbeståndets nuvarande och framtida renoverings- och underhållsbehov.

- Lulebo har fortsatt en plan för att fortsätta ta sitt samhällsansvar. Vi ska bygga nytt, underhålla, vårda och utveckla beståndet. Med det som utgångspunkt eftersträvar vi långsiktighet även i uppgörelser om hyresnivåer, konstaterar Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Lulebo genomför även en genomlysning av avtalsformerna för bilplatser. Redan i ett initialt utredningsskede har man konstaterat att bolagets hyror ligger lägre i förhållande till andra fastighetsägare i Luleå.

- Lulebos hyresnivåer är oförklarligt lägre än jämförbara aktörers. Vi håller precis på med en ingående analys av varför och på vilket sätt vi ska hantera frågan framöver, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. Idag omsätter vi drygt 600 miljoner kronor och är en av landets största allmännyttiga bostadsföretag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy