Skip to main content

Engagerade för Lund sökes

Nyhet   •   Maj 16, 2016 09:45 CEST

Nu söker Lunds kommun 30 engagerade lundabor. I augusti kommer de att få vara med att spela ”Future City Game”. Idéerna som kommer fram ska användas för att göra Lunds nya översiktsplan.

Hur kan vi bo tätt men ändå ha mycket grönska runt omkring oss? Hur skapar vi ett Lund som tilltalar många? Och hur ska vi röra oss när vägen till jobbet blir allt längre? Detta är några av de angelägna frågor som Lunds kommun hoppas få kreativa idéer kring den sista helgen i augusti. Då äger ”Future City Game” rum, en idéverkstad i spelform som är ett sätt för lundaborna att påverka planeringen av Lunds framtid.

– I vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Lund är det viktigt att tidigt fånga vad lundaborna har för bild av hur Lund ska utvecklas. Det som kommer fram under dessa dagar blir ett av flera underlag för oss när vi planerar hur Lund ska se ut 2050, säger Cecilia Hansson, översiktsplanechef på Lunds stadsbyggnadskontor.

Rekryteringen av speldeltagare har nu börjat, man har redan varit på ungdomstinget för att locka yngre lundabor.

– Vi vill ha en bred grupp av deltagare när det gäller exempelvis ålder och bakgrund. Inte minst är det viktigt att vi får deltagare som inte vanligtvis brukar engagera sig i den här typen av frågor, säger Ulrika Dagård, demokratiutvecklare på Lunds kommun.

Själva speltillfället är den 27-28 augusti och man träffas på kommunhuset Kristallen i Lund. Sista anmälningsdag till ”Future City Game” är 19 juni och man anmäler sig på www.lund.se/fcg Under hösten kommer sedan övriga lundabor att få ta del av de olika förslagen. Ett samrådsförslag på översiktsplan kommer preliminärt att vara klart våren 2017.

Future City Game

… är framtaget av British Council och har spelats över 200 gånger i 70 städer runtom i Europa. I Sverige har ett tiotal spel genomförts, oftast med kommuner som uppdragsgivare men även regionplanekontor och bostadsbolag har sett värdet av att involvera fler i idé- och planeringsprocessen när ett område behöver utvecklas.

Mer information:

Cecilia Hansson, översiktsplanechef, Lunds kommun, 0709-43 29 68

Ulrika Dagård, demokratiutvecklare, Lunds kommun, 0734-15 09 30