Skip to main content

Hon är utsedd till Sveriges främsta unga ledare

Nyhet   •   Apr 14, 2016 07:00 CEST

Hon reser världen över för kampen om en rättvis, jämställd och mångfaldig tillvaro – för alla. Hannah Stanton, 29 år, tilldelas idag det prestigefyllda stipendiet Kompassrosen på 250 000 kronor för att hon visat att hon har både verktygen, kompetensen och drivkraften att göra skillnad med sitt ledarskap i samhället.

Till vardags jobbar Hannah Stanton som kommunikationsstrateg i Lunds kommun och på TheGoals.org. Men det är för sitt ideella engagemang stiftelsen Ungt ledarskap utsett Hannah Stanton till en av tre stipendiater.

- Enda sättet för en hållbar framtid är när unga är delaktiga. Vi ska vara med och fatta beslut, inte bara titta på, säger Hannah Stanton.

Genom sitt engagemang i den globala scoutrörelsen representerar hon tio miljoner unga tjejer och var även med i förhandlingarna om FN:s hållbarhetsmål. Där var hon med och påverkade utformningen av mål 4 och 5, som handlar om utbildning och jämställdhet. I sin hemkommun Malmö är hon en eldsjäl i flyktingmottagandet och beskrivs som en förebild som glöder, sprudlar och debatterar – alltid med en värderingsmässig kompass, ett driv att gå från ord till handling.

- Jag tycker att mod och handlingskraft går hand i hand. I arbetet med att tillgängliggöra FN:s hållbarhetsmål föreslog jag att man skulle kontakta Jan Eliasson. Ingen trodde att han skulle ha tid och avfärda idén. Jag tänkte att det värsta som kan hända är att jag får ett nej. Jag tog kontakt och fick till ett möte nästkommande dag. Att våga göra saker fastän alla andra inte håller med är handlingskraft för mig, säger Hannah Stanton.

Eva Johannesson är kommunikationschef i Lunds kommun. Hon nominerade Hannah Stanton till stipendiet.

- Hannah är en otrolig inspirationskälla med många och naturliga ledaregenskaper. Vad Hannah än tar sig för lever hon sina värderingar fullt ut, och inspirerar verkligen med sin positiva inställning och personlighet, säger Eva Johannesson.

För mer information:

Hannah Stanton, hannah.stanton@ungtledarskap.se, telefon 0722-04 21 60

Eva Johannesson, eva.johannesson@lund.se, telefon 046-35 58 07, 0729-81 62 34

FAKTAKompassrosen

Kompassrosen är ett stipendium om 250 000 kr som delas ut av Stiftelsen Ungt ledarskap varje år. Stipendiet går tre unga ledare och förebilder från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor, som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Hittills har 27 unga ledare fått stipendiet som ska ge unga ledare en möjlighet till fortsatt utveckling i gott ledarskap.