Skip to main content

1 miljon till Gröna skolgårdar

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 07:00 CEST

Nu satsar Lunds kommun mer än någonsin på skolgårdsutveckling. 2016 finns drygt en miljon kronor att söka för projekt som på olika sätt utvecklar och berikar Lunds förskolors och skolors utemiljöer.


Utemiljön är ett kompletterande klassrum
I Lund pågår sedan 1992 en långsiktig skolutvecklingssatsning "Gröna skolgårdar". Skolgårdar ska vara en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband och ha utrymme för kreativa projekt.

"Utemiljön ska ses som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor". Säger Anders Wånge Kjellsson, chef för Naturskolan.

Tre gånger om året kan intresserade skolor och förskolor i Lunds kommun skicka in arbetsbeskrivning, ekonomisk kalkyl och ansökan om medel för att utveckla förskolans eller skolans utemiljö. Projekt som exempelvis genomförts är motorikbanor, bikupor, träd och buskar, vattenlekplatser.

Skol- och förskolegårdar i Lunds kommun ska vara:

 En plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov

 En pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt

 En tillgång för stadsdelen

 En plats med biologisk mångfald

 En säker och hälsosam plats

 En plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön

 En plats som går att påverka

Internationella skolgårdsmånaden
Under maj är det internationella skolgårdsmånaden. International School Grounds Alliance (ISGA) uppmanar skolor och förskolor runt om i världen att särskilt uppmärksamma sina skol- och förskolgårdar i maj varje år.

Kontaktperson
Anders Wånge Kjellsson, Naturskolechef, anders.kjellsson@lund.se Mer information: http://www.lund.se/Naturskolan/Grona-skolgardar/

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument