Skip to main content

30,40, 60: nu skyltas gatorna om i Lund, Vallkära och Stångby

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 07:00 CET

Tekniska nämnden har tidigare i höstas beslutat om att sänka hastigheten till 30 km/h, 40 km/h och 60 km/h på det kommunala vägnätet i Lund, Vallkära och Stångby. Nu inleds arbetet med att byta hastighetsskyltarna på de berörda gatorna.

Omskyltningen kommer att ske etappvis – stadsdel för stadsdel, med början i stadskärnan. Arbetet avslutas i Stångby och beräknas att vara färdigt i början av 2016. Förändringen träder i kraft så fort skyltarna är utbytta.

Principiellt innebär det att 30 km/h gäller i stadskärnan och i bostadsområden. 40 km/h införs på huvudgatorna. På huvudgatorna i Lunds utkant samt på gatorna som förbinder Lund, Vallkärra och Stångby införs 60 km/h som hastighetsgräns. Det är enbart det kommunala vägnätet som berörs.

Syftet med sänkta hastigheter är att skapa en mänskligare trafikmiljö. Nollvisionen är vägledande: ingen ska mista livet eller skadas svårt i trafiken.

Under 2016 är det planerat att genomföra en liknande förändring även i Södra Sandby och Genarp.

För mer information kontakta:

Anna Karlsson, anna.karlsson@lund.se, tel. 046-35 52 40.

Erik Nilsgart, erik.nilsgart@lund.se, tel. 046-35 52 32

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.