Skip to main content

48 miljoner kronor till Hållbara kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 15:39 CET

Delegationen för hållbara städer beviljar Lunds kommun 48 miljoner kronor i investeringsstöd till projektet Hållbara kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög. Investeringsprojektet avser området som sträcker sig från centrala Lund längs kunskapsstråket – genom universitetsområdet, inkubatorparken Ideon, förbi Sony Ericsson, genom stadsdelen Brunnshög och ut till platsen för de europeiska forskningsanläggningarna ESS och Max IV.

Projektet omfattar olika former av förtätnings-, ombyggnads- och nybyggnationsprojekt som binds samman av en stadsintegrerad spårväg som skall stå klar 2014.

- Det är mycket glädjande besked. Investeringsstödet från Delegationen för hållbara städer är ett viktigt bidrag till utvecklingen av hållbara Lund. Inom ramen för projektet Hållbara kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög kommer kunskapsstråket, från stadskärnan med universitetsområdet, genom LTH och Ideon till Brunnshög att bli mer levande, och det kommer att bidra till en riktigt bra campusmiljö, säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande.

Investeringsprojekten utgår från och kopplas till det utvecklingsprogram för vilket Lund fick stöd ifrån Delegationen för hållbara städer år 2009. De åtgärder inom projektet som nu får investeringsstöd från Delegationen för hållbara städer är:

  • Förnyelse av Lunds Universitet – kulturhistoriska miljöer
  • Kunskapsstråket – stadsintegrerad spårväg, gång och cykel   
  • Förtätning och blandstad i campusmiljö
  • Stadsnära grönområde
  • Hållbarhetshus i hållplatsmiljö
  • Projektledning och marknadsföring

- I ansökan är vi är många olika aktörer som tillsammans fokuserat kring området kunskapsstråket, och där tagit fram olika åtgärder som hänger ihop. Arbetet med ansökan har tydligt visat att det finns såväl kraft som vilja att arbeta gemensamt med att utveckla den hållbara kunskapsstaden Lund. Vi kommer att fortsätta att arbeta på det här sättet, gå vidare i denna samförståndsanda och söka fler utvecklingsprojekt, säger kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh.

För mer information om Lunds kommuns ansökan, kontakta:

Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande. tfn: 0707-34 77 67

Jan-Inge Ahlfridh, kommundirektör Lunds kommun, tfn: 046-35 59 20

Peter Kisch, projektledare, tfn: 046-35 83 20.

FAKTA Delegationen för hållbara städer

Delegationen för hållbara städer har regeringens uppdrag att hantera och besluta om ekonomiskt stöd för utveckling av hållbara städer. Stödet skall stimulera till hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad stadsplanering och användande av miljöteknik.

Sista dag för ansökan om ekonomiskt stöd för 2010 var den 1 mars. Totalt kom 32 ansökningar om investeringsprojekt in, varav 8 investeringsprojekt gick vidare till fördjupad prövning. Lunds kommuns ansökan om Hållbara kunskapsstaden Lund NE/Brunnshög var ett av de 8 investeringsprojekten som gick vidare.

Den 29 november kom besked om att Lunds kommuns projekt tilldelas 48 miljoner kronor i investeringsstöd.

Läs mer om Delegationen för hållbara städer: www.hallbarastader.gov.se