Skip to main content

5 000 ton betong ska flyttas 60 meter

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 07:45 CEST

Brobygget vid E22 över Sölvegatan

Den 5 april klockan 20 startar förberedelserna inför flytten av den nya bron till E22. Samtidigt stängs E22 av för trafik mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. Broarbetet kommer att pågå dygnet runt fram till den 19 april när E22 öppnar igen.

- Detta är ett av de mest avancerade momenten i spårvägsbygget. Förberedelserna har varit långa och omfattande när det gäller planeringen av trafiken för att den ska flyta så bra som möjligt under avstängningstiden. Det finns en detaljerad timme-för-timme-planering för de arbeten som görs den 5-19 april. Dessutom har vi jobbat mycket med att kommunicera. Det är spännande att flytten nu ska ske. Vi har skapat en utsiktsplats väster om bron eftersom vi vet att det finns ett stort intresse hos allmänheten, säger Pernilla von Strokirch, projektchef för Lunds kommun för spårväg Lund C – ESS.

Så här går det till
Det första som sker är att 2 500 kvadratmeter asfalt tas bort med en asfaltfräs. Denna metod gör att det går att återvinna asfalten på ett enkelt sätt. Det tar cirka åtta timmar.

När asfalten är försvunnen ska 17 000 kubikmeter lera schaktas bort för att skapa utrymme så att den nya bron kan rullas på plats. Även det mesta av leran återvinns.

Parallellt med schaktningen startar rivningen av den gamla bron. Med hjälp av en så kallad crusher och en betonghammare knackas och knips betongen och armeringen bort. Detta kan bli bullrigt, även om stora insatser görs för att skapa så lite oljud som möjligt. Fredagen den 6 april – lördagen den 7 april pågår arbetet med att fräsa bort asfalt och riva den gamla bron. Schaktningen blir klar söndagen den 8 april.

När lermassorna väl är borta och den gamla bron är riven, förbereds marken för flytten av den nya bron. Det som gör att bron ska rulla – lanseringsplattor och balkar – monteras nu.

På marken, där det finns en packad grusbädd, placeras tjugoåtta specialgjorda betongplattor. Betongplattorna är tio meter långa och har tillverkats i förväg. På plattorna läggs balkar som täcker plattornas längd. För att lyfta bron används tolv stora lyftbalkar. Lyftbalkarna, som tillsammans väger 83 ton, monteras genom brons ben.

Söndagen den 8 april startar lanseringen, vilket betyder att bron lyfts och rullas på plats. Bron som väger 5 000 ton, är åtta meter hög, över 40 meter lång och 40 meter bred. Själva flytten går till så att bron lyfts upp med domkrafter. Tolv domkrafter är placerade vid lika många lyftpunkter. Åtta påskjutardomkrafter används för att få bron att röra sig. Under söndagen den 8 april och måndagen den 9 april ska bron rullas till sin rätta plats med hjälp av ett system som gör att allt sker jämt och stadigt.

När bron är på plats sätts stödmurar i betong och det delmoment som tar längst tid startar. Från tisdagen den 10 april till lördagen den 14 april ska 9 000 ton bergkross fyllas upp runt bron.

Söndagen den 15 april startar den sista delen av arbetet med brolanseringen. Nu ska bron asfalteras, räcke ska byggas och vita linjer målas. Den 19 april släpps trafiken på den nya bron, som har ett dubbelt så brett brospann och namnet Bro 100-592-1.

Skälet till att det byggs en ny bro är att det behövs ett bredare brospann för spårvägens dubbla spår i mittensektionen, körfält för bilar på båda sidor om spårvägen samt dubbla gång- och cykelbanor. Den befintliga bron har begränsad höjd idag och därmed kan inte högre lastbilar passera. Den nya bron blir också något längre för att ta höjd för den breddning som behövs inför den kommande trafikplats Ideon.

Utsiktsplats
Väster om bron finns en utsiktsplats på cirka 130 kvadratmeter. Utsiktsplatsen - som har ett plant golv och säkerhetsstaket - är öppen för media och allmänhet.

Kontakt Spårväg Lund C - ESS
Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C – ESS. Telefon: 046-359 44 87. E-post: pernilla.vonstrokirch@lund.se


Kontakt Skanska
Henrik Andersson, produktionschef Spårväg Lund C – ESS Skanska Sverige AB. Telefon: 070 316 91 62. Epost: henrik.j.andersson@skanska.se

Bilder

Kristina Strand Larsson