Skip to main content

8 miljoner till företag i Lund och Mittskåne

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:52 CET

Besked från ESF-rådet: 93 företag i Lund och Mittskåne får dela på kompetensutveckling för strax över 8 miljoner kronor.

Det är näringslivsenheterna i Lunds kommun samt Eslöv, Höör och Hörby kommuner som under 2009 ansökt om medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för utbildningar och nätverk för 93 företag med totalt 587 anställda. Projektet Skåneakademier Lund/Mittskåne kommer att pågå fram till slutet av  2011 med början tidig vår 2010.

- Det är oerhört glädjande att vi i tuff konkurrens hämtat hem de här pengarna, säger Kristina af Klinteberg, näringslivsutvecklare i Lunds kommun. Det betyder att vår ansökan och hela vårt upplägg var ambitiöst och i linje med de behov som finns.

Det som ligger till grund för ansökan och upplägg är den förprojektering som gjorts under vår och sommar 2009. I den har de företag som visat intresse för arbetet gjort analyser av såväl företagets behov för utveckling som de enskilda anställdas kompetensplaner.

- Samverkan är en förutsättning, fortsätter Kristina af Klinteberg. Både utvecklingen av ledare och insatserna i det som kallas medarbetarskap kommer att ske i nätverk mellan företagen.

- Att samarbeta över kommungränserna är också en mycket god lösning; varken arbetsgivare eller arbetstagare ser till kommungränser, så varför göra det när vi arbetar med näringslivsutveckling?

Det är 22 företag från Eslövs kommun som deltar, 14 från Hörby kommun, 20 från Höörs kommun och 37 från Lunds kommun. Det är allt från enmansföretag till företag med nästan 50 anställda.

Faktapunkter:

  • 8 miljoner till kompetensutveckling i småföretag
  • 93 företag
  • 587 företagsledare och anställda
  • Näringslivsenheterna samverkar i Lund, Eslöv, Höör och Hörby kommuner
  • ESF-projekt under 2010 och 2011
  • Skåneakademier Lund/Mittskåne

Kontaktperson:

Näringslivsutvecklare Kristina af Klinteberg, Lunds kommun, tfn: 046-357048, 070-2680988, e-post: kristina.af.klinteberg@lund.se