Skip to main content

Åtgärder på St Hans backar ger bättre vattenkvalitet i Vallkärrabäcken

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 08:00 CEST

Nu startar arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Vallkärrabäcken genom att förhindra utsläpp av lakvatten från St Hans backar. Med början juni 2013 och ca två år framåt genomför Lunds kommun olika åtgärder för att hindra regnvatten från att tränga ner i de gamla avfallsmassorna och för att rena lakvattnet innan det når bäcken.

St Hans Backar var en av Lunds kommuns största avfallsplatser fram till slutet av 1960-talet. När regn och snö tränger ner till det gamla avfallet under marken bildas förorenat lakvatten som rinner vidare och skadar öringsbeståndet i Vallkärrabäcken.

Åtgärderna sker etappvis med så liten avspärrning av området som möjligt, men vi ber besökare att respektera den del som är arbetsplats för dagen. Första etappen:

• Reningsdammar byggs för rening av lakvatten.

• Pumpar och ledningar byggs för att samla upp lakvatten och föra det till dammarna.

• Bäcken får ett nytt utseende och byggs delvis om.

• Några större gräsplaner får ny täckning och nytt gräslager.

• Äldre dagvattenledningar för regnvatten slopas och ett nytt ledningsnät byggs.

För mer information:

Anna Wilhelmsson Göthe, driftchef, Lunds Renhållningsverk. För frågor om åtgärderna som genomförs. Telefon 046- 35 53 96.

Lars Brobeck, parkintendent vid tekniska förvaltningen, Lunds kommun. För frågor om förändringar och tillgänglighet inom rekreationsområdet. Telefon 046-35 53 07.