Skip to main content

Ännu mer kulturskola

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 08:01 CEST

Våren 2017 startade Kulturskolan Lund sin Helgskola med innehåll som kompletterar den undervisning skolan redan bedriver. Ca 70 barn deltog under våren i 5 olika kurser. Nu infaller terminsstart för höstterminen 2017 och vi kan erbjuda 9 olika kurser: Teaterverkstad, Mangateckning, Låtskrivarskolan, Skapa en kortfilm, Söndagsrock, Smarta textilier, Skapa en cirkusföreställning, Musikalskolan och Forma med Olof. Kurserna äger rum på såväl Kulturskolan (Lindebergska skolan), Stadshallen som Stenkrossen. Kurserna tar sin början den 9:e och 10:e september

Gemensamt för alla kurserna är att de bedrivs i grupp, inte kräver några förkunskaper och dessutom är så anordnade att deltagarna helst ska kunna se konkreta resultat av verksamheten nästan genast. Men det handlar ändå om kultur på riktigt, kultur som man skulle kunna förkovra sig i ett helt liv om man ville. Lärarna är i de flesta fall unga, förhoppningsvis så unga att deltagarna upplever dem mer som mentorer än som lärare.

I november 2016 fördelade Statens Kulturråd ca 100 miljoner till Kulturskolor i Sverige. Kulturskolan Lund fick sig tilldelat 2 miljoner kronor. Dessa pengar ska användas för att nå nya grupper av barn som i dag inte är inskrivna i någon av Kulturskolans kurser. De som står i kö kan anmäla sig men de som redan går på Kulturskolan kan alltså inte få plats i denna verksamhet. Pengarna är ett tillfälligt ekonomiskt tillskott för 2017 och får inte användas till Kulturskolans ordinarie verksamhet.

För mer information kontakta:

Christian Halberg, enhetschef, Kulturskolan Lund
046-35 67 15
christian.halberg@lund.se