Skip to main content

Anders Almgren till COP21 i Paris

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:00 CET

Idag åker kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) till Paris för att delta i klimatmötet COP21. Förutom att vara på plats för att kunna påverka, kommer Anders Almgren att delta i konferenser och möten kopplade till städernas roll i klimatarbetet.

Under de dagar som Lunds kommun är i Paris, kommer delegationen att delta i alltifrån konferenser till att bygga nätverk för framtida kunskapsutbyte och samarbete.

- Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Målet med klimattoppmötet är att skapa ett bindande avtal som innebär utsläppsminskningar för alla länder. Ända sedan konferensen i Rio 1992 har vikten av det lokala deltagandet betonats. Inte minst städernas betydelse är avgörande för att vi ska klara de framtida utmaningarna. Därför är det för Lunds kommun viktigt att vara på plats för att påverka, visa vårt framgångsrika klimat och miljöarbete, men också för att lära av andra, säger Anders Almgren.

Lund är en av de kommuner som redan har ställt sig bakom det nya Borgmästaravtalet med skarpa mål för utsläppen av växthusgaser till 2030 som lanserades i oktober. Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) är ett avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än de europeiska målen. Syftet med Borgmästaravtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå.

För Borgmästaravtalet 2030 krävs minskningar av växthusgasutsläpp med minst 40 procent jämfört med 1990. Dessutom omfattar åtagandet arbete med klimatanpassning. Lund har beslutat att minska utsläppen med 50 procent till 2020 och att 2050 ska utsläppen vara nära noll. Med den inriktningen kommer Lunds kommun att till 2030 ha minskat sina utsläpp med ca 65 procent.

Lunds kommun är också en av hittills 60 aktörer som deltar i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Initiativet har startats inför klimatmötet i Paris och målsättningen är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Såväl kommuner och städer som företag, organisationer, institut, investerare och nätverk är välkomna att anmäla sig. Tanken är att svenska aktörer ska få möjlighet att visa hur de bidrar till klimatarbetet.

- För Lund kändes det självklart att delta, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S). Vi vill ha ledartröjan när det gäller omställning till en fossilfri ekonomi. När kommuner och företag går före har stats- och regeringscheferna större utrymme att göra verkningsfulla överenskommelser vid klimatförhandlingarna i Paris, säger Anders Almgren.

Kontakt:

Anders Almgren, (S) kommunstyrelsens ordförande, Lund, 070-847 88 17

Daniel Pettersson, (S) politisk sekreterare åt Anders Almgren: 073-448 58 82

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.