Skip to main content

Anhöriga får stå i centrum för en dag 

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 07:01 CEST

På nationella anhörigdagen, måndagen den 6 oktober bjuder Anhörigcenter, Lunds kommun tillsammans med lokala föreningar in till en dag med fokus på anhöriga till personer med olika sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. 

För ovanlighetens skull riktas uppmärksamheten mot de osynliga - människorna som i alla lägen vårdar, stöttar och strider för sina närstående. 1,3 miljoner anhöriga i Sverige ger omsorg till en närstående, varav 900 000 är i förvärvsarbetande ålder. Anhörigas hälsa, ekonomi, arbetssituation och möjligheter till fritid kan påverkas i ett omsorgsgivande. De anhörigas situation är ett hett debattämne i dagens välfärdssamhälle.

Seminariedagen på Filmstaden i Lund, som arrangeras under Skåneveckan*, vänder sig till föräldrar, makar, sambos, syskon, grannar, fastrar, morföräldrar, vänner och vuxna barn – alla människor som på något vis ger av sin egen tid och kraft för att hjälpa sin närstående till ett bättre liv med bättre förutsättningar.

Dagen, som bland annat innehåller föreläsningar, utställare och paneldiskussion ifrågasätter samhällets självklara inställning till de anhörigas insatser, ger information om det stöd som finns att tillgå och belyser de beröringspunkter som är gemensamma för alla i den utsatta anhörigsituationen.

Arrangemanget syftar även till att sprida information om begreppet anhörig. En del, speciellt föräldrar till barn med särskilda behov och syskon generellt identifierar sig sällan eller aldrig som anhörig eller vårdare till en närstående. Anhörigdagen syftar till att sticka hål på fördomar och öppna upp klimatet kring vad det innebär att vara anhörig.

Kontakt:
Kristina Fält, anhörigstödjare  Anhörigcenter, Lunds kommun, 046-359 96 23, kristina.falt@lund.se 
Jenny Jastrell, projektledare Attention Lund, 0768-684488, jenny@attention.se