Skip to main content

Anna Borgius ny förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen i Lund

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 18:55 CEST

Anna Borgius ny förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Anna Borgius till ny förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun. Anna Borgius kommer närmast från tjänsten som socialchef i Svedala kommun där hon haft ansvar för såväl socialtjänsten som vård- och omsorg. Anna Borgius börjar sin nya tjänst den 20 augusti.

- Jag är glad och stolt över att fått förtroendet att leda vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun. Lund är en attraktiv kommun som i sin vision visar på tydlig framåtanda vilken jag ser fram emot att vara en del av, säger Anna Borgius.

På onsdagen fattade kommunstyrelsen det formella beslutet att utse Anna Borgius till ny förvaltningsdirektör för vård- och omsorgsförvaltningen. Den tidigare vård- och omsorgsdirektören Seth Pettersson gick i pension den siste mars i år.

- Vi är mycket glada över att kunna rekrytera Anna Borgius till Lunds kommun. Anna är ytterst kompetent och står för ett utvecklingsinriktat ledarskap som ytterligare kommer att stärka kommunens viktiga omsorgsverksamhet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anna Borgius är i grunden socionom och utbildad på Socialhögskolan i Lund. Hon har arbetat inom kommunal verksamhet de senaste tjugofem åren, bland annat i Trelleborg och Svedala kommun. De senaste sju åren har hon varit socialchef i Svedala. 2016 nominerades hon som en av åtta chefer i hela Sverige till priset ”Årets Offentliga Chef.” Som förvaltningsdirektör över vård- och omsorgsförvaltningen som har som uppdrag att ge stöd, service och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning vill Anna Borgius fortsätta det utvecklingsarbete som redan pågår i Lunds kommun.

- Det krävs mod och nya tankar för att möta de utmaningar som finns inom välfärden med bland annat en ökad andel äldre i samhället. Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun är en välskött förvaltning med hög kompetens så förutsättningarna för att möta framtiden är goda. Jag ser nu fram emot att med fokus på Lunds kommuninvånares bästa arbeta tillsammans med förtroendevalda, chefer och medarbetare, säger Anna Borgius.


Kontakt
:
Anna Borgius, tillträdande förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, 070- 947 81 63
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, anders.almgren@lund.se, 070- 847 88 17