Skip to main content

Bättre utemiljö för Lunds förskolebarn

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 19:52 CET

Nya riktlinjer ska göra det enklare att se till att Lunds förskolegårdar blir tillräckligt stora och med ett bra innehåll. Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget vidare på remiss.

Vi bygger allt tätare i Lund, samtidigt som fler familjer än tidigare vill bo centralt. Detta ger nya utmaningar när nya förskolor ska byggas.

I ett förslag till riktlinjer för hur nya förskolegårdar ska utformas slås det fast att ytan är värdefull. Ett mått som ofta används är 40 kvadratmeter per barn. Men det krävs mer för att skapa en bra utemiljö.

Därför kompletterar Lund riktlinjerna med ytterligare sätt att värdera förskolegårdarna. Att det finns möjlighet till äventyr såväl som trygghet på gården är något som är som positivt. Andra viktiga kvaliteter är att det finns både sol och skugga, kullar och ett samspel mellan ute och inne. Detta och flera andra faktorer ska värderas i en modell som mäter lekvärdet på gården.

Lekvärdesfaktorn, ett begrepp lånat från Malmö stad, gör att man i väldigt tätbebyggda lägen kan få klara sig med en mindre lekyta, men bara om utemiljön har tillräckligt höga kvaliteter i övrigt. Ibland kan det bli nödvändigt att pruta på ytan om det ska gå att hitta plats för en ny förskola.

– Att vi bygger Lund tätare är bra. Det måste vi för att klara det höga bostadstrycket och för att spara miljön. Men vi behöver också bygga med kvalitet som håller över tid, säger Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande.

– I en tät stad är det extra viktigt att vi skapar goda miljöer för barnen. Och det som är bra för barn är ofta bra för väldigt många andra, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lund.

Dokumentet ”Utemiljö vid förskolor i Lunds kommun – råd och riktlinjer” har tagits fram tillsammans av flera olika förvaltningar och förtroendevalda inom Lunds kommun. Byggnadsnämnden och servicenämnden har nu beslutat att skicka ut dokumentet till berörda remissinstanser. Slutligen är det kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjerna.

Kontakt:
Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, 072-987 80 65

Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, maria.borissonlindvall@lund.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.