Skip to main content

Bangol Including Festigress lyfts fram som gott europeiskt exempel

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 16:40 CEST

Det internationella ungdomsprojektet Bangol Including Festigress har valts ut som exempel på en lyckad satsning på demokratiarbete av och med unga i Europa. Dokumentation från projektet, tips och erfarenheter kommer att läggas upp på Europeiska kommissionen EVE:s projektdatabas för att kunna inspirera andra.

Bangol Including Festigress (BIF) är ett projekt med tio olika partners i Litauen, Lettland, Polen, Tyskland och Sverige. Syftet är att samla unga mellan 13-30 år för att diskutera och praktiskt utforska hur man verkar för mer inkludering och jämlikt deltagande för alla oavsett identitet och social tillhörighet. Projektets motto är Unga, som lär tillsammans, lär sig att leva tillsammans.

I augusti 2012 genomförde 60 ungdomar från partnerländeran en fem dagar lång Festigress (festival och kongress) i Lund för att prova och utbyta erfarenheter om inkludering utifrån ett normkritiskt perspektiv. På programmet stod stadsorientering, normkritiska workshops, föreläsningar, inkluderande aktiviteter, författarafton, äventyrsaktiviteter, fest, kulturaktiviteter med mera.

Projektet finansierades med medel från EU programmet ”Ung och Aktiv – demokratiprojekt” och Lunds kommun. Ungdomsstyrelsen, som är den myndighet i Sverige som fördelar bidrag till den här typen av EU projekt, lyfter nu fram projektet som ett gott Europeiskt exempel på hur unga i olika länder kan samarbeta för att fördjupa vår demokrati.

För att fortsätta utveckla erfarenheterna har Lund har nu lämnat över stafettpinnen till sin tyska partner, som i dagarna väntas få besked från sitt EU kontor om att till hösten arrangera en andra inkluderande Festigress i Hamburg.


Kontaktpersoner:

Projektledare Bengt Persson, 046-355181

Bengt.persson2@lund.se

Mötesdeltagare: Yasmine Ripen 0766-295275,

yasmine.ripen@hotmail.com