Skip to main content

Besöksförbud införs på äldreboende, korttidsboenden och gruppbostäder

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 17:40 CET

Lunds kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19 och analyserar hur en eventuell smittspridning kan komma att påverka kommunal verksamhet. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer och handlar därefter.

– Lunds kommuns beredskap är god och vi följer de nationella rekommendationerna. Men bedömer vi det nödvändigt är vi beredda på att förstärka insatserna, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör Lunds kommun.

– Enligt Folkhälsomyndigheten inriktas nu arbetet i Sverige på att minimera riskerna för smitta av coronaviruset i samhället bland äldre och personer som är känsliga för infektioner, säger Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör. Därför vidtas det nu åtgärder i Lunds kommuns vård- och omsorgsverksamheter för att minska risken för smitta.

– Vi inför nu besöksförbud på våra äldre-, korttids- och gruppboenden från och med imorgon. Träffpunkter och lunchrestauranger för seniorer stänger från måndag 16 mars till och med 29 mars och kan vid behov förlängas. Detta för att förebygga smittspridning hos äldre och infektionskänsliga personer. I övrigt följer Lunds kommun rekommendationer från nationella myndigheter och vi är beredda att vidta fler åtgärder om så krävs, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Besöksförbud införs
För att skydda våra medborgare och minimera riskerna för smitta är det från och med 14 mars besöksförbud på kommunens äldreboenden, korttidsboende och gruppbostäder. Detta införs som en försiktighetsåtgärd för att skydda boende som kan vara mycket känsliga för infektioner.

Besöksförbudet gäller från och med lördag 14 mars klockan 08.00 till och med 27 mars och kan vid behov förlängas. Självklart görs vissa undantag i dialog med enhetschef om det finns speciella skäl, som exempelvis palliativ vård.

På LSS-bostäder kan undantag göras beroende på infektionsrisken hos de boende. Eventuella undantag beslutas i samråd mellan enhetschef och verksamhetschef.

Träffpunkter och lunchrestauranger för pensionärer stänger
Som en ytterligare försiktighetsåtgärd stänger kommunens lunchrestauranger och träffpunkter för pensionärer från och med måndag 16 mars till och med 29 mars. Vid behov kan detta förlängas.

Lunds kommuns skolor håller öppet
I dagsläget ser Lunds kommun inga skäl till att stänga några skolor. Detta med anledning av att Folkhälsomyndigheten i nuläget inte anser att det är en lämplig åtgärd och att det dessutom skulle innebära stora konsekvenser för samhället.

Däremot har barn- och skolförvaltningen börjat förbereda för fjärrundervisning i händelse av att en eller flera skolor skulle behöva stängas. Barn- och skolförvaltningen förbereder också förskolor, skolor och fritidshem på en situation med större personalbortfall och på att i sådant fall kunna slå samman verksamheter.

Utbildningsförvaltningen genomför ett liknande arbete genom att förbereda sig för hur omdisponering av undervisning ska kunna hanteras, specifika funktioner och samhällsviktiga verksamheter har identifierats och förvaltningen förbereder sig på hur undervisning ska genomföras vid större personalbortfall.

Följ Lunds kommuns arbete med coronaviruset covid-19

https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/kommunens-krisorganisation/coronavirus-covid-19/


För mer information, vänligen kontakta

Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun, telefon 0722-23 11 41, e-post: christoffer.nilsson@lund.se

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör i Lunds kommun, telefon 0766- 31 04 27, e-post: anna.borgius@lund.se

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, telefon: 072-194 05 53, e-post: philip.sandberg@lund.se