Skip to main content

Dåligt med brandsäkerheten på fyra studentställen i Lund

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 14:32 CET

När kommunen och räddningstjänsten gjorde tillsynsbesök den 28 november uppmärksammades flera allvarliga brister i brandsäkerheten hos fyra studentverksamheter i Lund som nu riskerar sina serveringstillstånd.

Jag är allvarligt oroad för att säkerhetsfrågorna inte verkar tas på allvar i studentverksamheterna. Detta påverkar deras lämplighet som tillståndshavare, säger tillståndschef Annika Landfors, Lunds kommun.

På Västgöta nation, som hade cirka 50 gäster, dokumenterades brister som att två nödutgångsskyltar var ur funktion, att en nödutgång var blockerad samt att ansvariga inte visste hur många personer som får vistas i lokalerna samtidigt.

På Göteborgs nation (nattklubbslokalen Nr XV på Östra Mårtensgatan), som hade 135 gäster, dokumenterades brister som att vägledande markeringar inte lyste, att dörr i utrymningsväg var svår att öppna, att utrymningsväg var blockerad, att brandcellsdörr inte fungerade samt att handbrandsläckare inte var upphängda och utmärkta.

På Juridiska föreningen, som hade ett tjugotal gäster i sina lokaler, fanns en blockerad nödutgång.

På Malmö nation uppstod under kvällen en brand i ett skyddsrum. När kommunens tillståndsenhet och Räddningstjänsten Syd kom till nationen hade en väktare släckt branden. I skyddsrummet hade en fest med alkoholservering anordnats trots att lokalen saknar serveringstillstånd och är belagd med nyttjandeförbud av Räddningstjänsten eftersom nödutgång saknas.

Det är allvarligt att studenterna bedrivit verksamhet med alkoholservering i lokaler som inte är säkra att vistas i. Om brand uppstår går det ofta oerhört fort med rökutveckling. Lägg därtill att panik uppstår och att människor inte är nyktra. När man går ut och roar sig ska man kunna lita på att man befinner sig på ett säkert ställe och att nödutgångar och rutiner för utrymning fungerar, säger Annika Landfors.

Tillståndsenheten kommer nu att utreda samtliga nämnda nationer på grund av bristande brandsäkerhet och i Malmö nations fall för brott mot alkohollagen då man hanterat alkoholdrycker i lokal utan gällande serveringstillstånd.

Kontakt för mer information

Annika Landfors, tillståndschef Lunds kommun: 046-35 55 05

Räddningstjänsten syd: 046-540 46 99