Skip to main content

De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2020

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2020 10:54 CEST

Engagemang för miljön i Rögleskogen och mångsidigt arbetet med hållbart jordbruk i Värpinge uppmärksammas genom Lunds miljöpris 2020. Kommunens interna utmärkelse miljöbragden delas mellan en engagerad miljösamordnare och gymnasieskolan Spykens hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade den 9 juni att Lunds miljöpris för 2020 ska tilldelas syster Thérèse Arkbrant, Rögle kloster och lantbrukare Håkan Rasmusson, Värpinge. Utskottet beslutade också att årets miljöbragd ska delas mellan Mira Norsell, miljösamordnare på utbildnings-, kultur- och fritid-, och tidigare även barn- och skolförvaltningen samt gymnasieskolan Spykens Hållbarhetsambassadörer och Hållbarhetkoordinatorer.

Årets miljöpris

Syster Thérèse Arkbrant har tagit initiativ till att driva motstånd mot NCC:s planer att exploatera skogen invid Rögle kloster för att utvidga sin stentäkt i Skrylle.

- Syster Thérèse har samlat många medborgares stöd genom sitt enträgna arbete för att Rögleskogen ska fortsätta vara en tillgänglig naturmiljö, för både rekreation och kontemplation. Hennes mod att ta strid mot exploatering av skogen och påvisa allas vårt behov av både skogsmiljö och tystnad är värt att uppmärksammas, säger Camilla Neptune (L), ordförande i miljö- och hälsoutskottet.

Lantbrukare Håkan Rasmusson driver sedan många år jordbruk i Värpinge där han på olika sätt arbetar för hållbarhet inom området. Håkan Rasmusson tilldelades Lunds miljöpris redan 2009, men Camilla Neptune (L) berättar att han gjort sig förtjänt av det igen:

- Kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott vill än en gång uppmärksamma Håkans energiska och kreativa arbete med att skapa ett hållbart jordbruk. Håkan odlar gamla kultursorter av spannmål, är bland annat initiativtagare för Reko-Ring Lund och samarbetar med Naturskolan kring utomhuspedagogik.

Årets miljöbragd

Årets miljöbragd delas mellan miljösamordnaren Mira Norsell på utbildnings-, kultur- och fritid-, och tidigare även barn- och skolförvaltningen där hon slutade sitt uppdrag tidigare i år, samt gymnasieskolan Spykens Hållbarhetsambassadörer och Hållbarhetkoordinatorer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

- I sin roll som miljösamordnare på tre förvaltningar samtidigt har Mira Norsell varit inspiratör, sammanhållande och pådrivande i hållbarhetsarbetet. Mira är en idéspruta och eldsjäl som med outtröttlig glädje tar sitt uppdrag på största allvar, säger Camilla Neptune (L) och fortsätter:

- Gymnasieskolans Spykens hållbarhetsarbete är unikt och har inspirerat många skolor i hela landet. Deras Hållbarhetskoordinatoreroch Hållbarhetsambassadörer arbetar långsiktigt och engagerat för att åstadkomma en god miljö och hållbar utveckling i Lunds kommun.

Om miljöpriset och miljöbragden

Miljöpriset går till personer, företag, föreningar eller andra organisationer i Lunds kommun som gjort insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun. Miljöpristagarna får 25 000 kronor vardera samt en litografi av Lundakonstnären Bengt Böckman.

Miljöbragden delas ut till anställda eller enheter inom kommunens organisation som har utfört förtjänstfulla insatser för god miljö och långsiktig hållbar utveckling i Lunds kommun. Miljöbragdsmottagarna får också en litografi samt diplom och vardera 5 000 kronor som ska användas på respektive arbetsplats.

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Neptune (L), ordförande i kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott
Telefon: 0702-167047

Kristina Fontell, miljöstrateg på kommunkontoret 
Telefon: 046 – 35 964 01