Skip to main content

Diplom för lyckat miljöledningsarbete

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:23 CET

Barn och skolförvaltning Lund Stad tilldelas diplom för gott miljöledningsarbete. Barn- och skolförvaltning Lund Stad är den fjortonde av femton kommunala förvaltningar och kommunägda bolag i Lund som får diplom för gott miljöledningsarbete.

Diplom delas ut efter en lyckad extern revision av miljöledningssystemet hos förvaltningen. Revisionen genomfördes av en opartisk miljörevisor under 2009. Diplomen delas ut av Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i anslutning till Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december för förstagångs- revisioner. Diplomet, som är ett kvitto på ett fungerande och levande miljöledningssystem, gäller i två år för nyreviderade verksamheter och tre år för omreviderade verksamheter. Verksamheter som klarat en omrevision i år är: Kommunkontoret, Miljöförvaltningen och Barn- och skolförvaltning Lund Öster.

Press och media välkomnas att vara med vid utdelningen av diplomen.

Diplomutdelning för omreviderad förvaltning: Torsdagen den 17 december 2009, klockan 16.00-17.00, Knutssalen, Rådhuset, Stortorget 7, Lund

Diplomutdelning för nyreviderade förvaltningar: Torsdagen den 17 december, klockan 17.00-17.15, Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshallen, Stortorget, Lund

Diplomen delas ut av Lars Bergwall (C), ordförande i Kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott i Lunds kommun.

Välkomna!

För mer information om diplomeringen, kontakta:

Lisiane Küller, miljöstrateg, Lunds kommun, tfn: 046 – 35 68 40

FAKTA Lunds kommuns miljöledningsarbete

Granskningen av miljöledningssystemen hos förvaltningarna utgick ifrån de krav som finns fastställda av Kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott för miljöledningssystem inom Lunds kommun. Revisorn som genomför granskningen är godkänd enligt ISO 19011, vilket säkerställer en bra revision som ger goda förbättringsförslag på miljöarbetet. Efter revisionen fick respektive förvaltning två månader på sig att åtgärda de brister som upptäckts.

Inom Lunds kommun är samtliga 15 kommunala förvaltningar och bolag igång med att införa och sprida miljöledningsarbetet inom sina organisationer. Arbetet har initierats i alla förvaltningar/bolag och stöttas genom Miljö- och hälsoutskottets tjänstemän. Syftet med miljöledningsarbetet är att skapa ett långsiktigt, strukturerat miljöarbete och att minska den kommunala verksamhetens miljöpåverkan. Arbetet har samordnats av Miljöstrategiska enheten sedan år 2000 och cirka 150 personer är aktiva i miljöledningsgrupper inom sina förvaltningar/bolag. I dagsläget har 14 av 15 förvaltningar/ bolag klarat externrevision.