Skip to main content

E22 i Lund stängs av den 5-19 april

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 14:22 CET

Den 5-19 april stängs E22 av mellan trafikplatserna Gastelyckan (21) och Lund norra (22). Gång- och cykelvägen vid Sölvegatan under E22 stängs den 19 mars–21 maj.

Under våren 2018 byggs bron för E22 vid Sölvegatan om. Skälet är att det behövs ett bredare brospann för spårvägens dubbla spår i mittensektionen, körfält för bilarna på båda sidor av spårvägen samt dubbla gång- och cykelbanor. Byggarbetet kräver att E22, cykelvägen och busshållplatsen Lund Norra trafikplats stängs.

Innan den gamla bron rivs och den nya lanseras (skjuts på plats) behöver vi förbereda med schaktning, därför stängs gång- och cykelvägen den 19 mars. När E22 öppnar igen återstår arbete med att lägga ledningar under den nya bron samt uppbyggnad av den nya cykelvägen. Cykelvägen öppnarden 21 maj.

- Trafiken i och till/från Lund kommer att påverkas av att E22 stängs av. Varje dag passerar 40 000 fordon här. Vi förstår om det kommer att bli besvärligt och vi gör allt vi kan för att underlätta. Välj gärna att åka kollektivt istället för att ta bilen om det är möjligt. Skånetrafiken har satt in flera förlängda tåg under perioden och i rusningstid går det mer än tio tåg i timmen i var riktning mellan Malmö och Lund. Hyrcyklar kommer också att placeras ut, säger Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C – ESS.

Cyklister och gående
Hyrcykelsystemen Digibike och Lundahoj har placerat fler cyklar och cykelstationer i området för att underlätta för dem som åker kollektivt att komma hela vägen till sin målplats.

Kollektivtrafik
När gång- och cykelvägen på Sölvegatan under E22 är avstängd 19 mars–21 maj kommer hållplats Lund Norra Trafikplats att vara stängd. Hållplats Brunnshög V ersätter hållplats Lund Norra Trafikplats. Den som reser till Ideon/LTH/Ridhuset/Lund C behöver byta buss på hållplats Brunnshög V. Från Brunnshög tar man linje 20 till Ideon/LTH/Lund C. Till Ridhuset/Sjukhuset/Lund C går linje 166 och 169. Även till och från ESS/MAX IV går linje 20.

5–19 april leds SkåneExpressen 1 och linje 169 om öster om E22 via Solbjersvägen, Utmarksvägen, Sandbyvägen, Sydöstra vägen, Trafikplats Råby och omvänt.

5–19 april måndag–fredag kör flera tågavgångar med förlängda tåg till och från Lund C. Information om vilka avgångar det gäller finns på skanetrafiken.se/e22. I rusningstid mellan Malmö och Lund, går det även mer än tio tåg i timmen i var riktning.

Biltrafik
Biltrafiken kommer att ledas om runt avstängningen. Omledningen visas med vitblå skyltar ute i trafiken. Södergående trafik leds via trafikplats 22 Lund Norra - Norra Ringvägen - väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra. Norrgående trafik leds via via trafikplats 21 Gastelyckan - Sandbyvägen – Utmarksvägen – Solbjersvägen – trafikplats 22 Lund Norra.

Den rekommenderade vägen för den som inte har en målpunkt inne i Lund visas med grönvita skyltar ute i trafiken. Södergående trafik går då via trafikplats 23 Gårdstånga – väg 104 - Kävlinge – väg 108 – trafikplats 19 Lund Södra. För norrgående trafik finns två alternativ. Det första är via trafikplats 19 Lund Södra – väg 108 – Kävlinge - väg 104 - trafikplats 23 Gårdstånga. Det andra via Trafikplats 21 Gastelyckan - Dalby - Södra Sandby – trafikplats 23 Gårdstånga.

Skyltning
Informationsskyltar ska sättas upp två veckor innan omledningen startar. Skyltarna kommer att finnas längs E22 fem trafikplatser innan, söderut och norrut. Elektroniska tavlor på E6 används som ett komplement inför och under avstängningen.


Fakta lanseringen av den nya bron

 • 2 500 kvadratmeter asfalt ska fräsas bort och återvinnas.
 • 17 000 kubikmeter lera ska grävas bort för att skapa utrymme så att den nya bron kan rullas på plats. Det mesta av leran återvinns.
 • När lermassorna är borta och den gamla bron är riven, förbereds marken för lansering av den nya bron.
 • På marken placeras 28 specialgjorda 10 meter långa betongplattor.
 • För att lyfta bron används 12 stora lyftbalkar. Lyftbalkarna väger tillsammans väger 83 ton.
 • Måndagen den 9 april börjar lanseringen av den nya bron.
 • Bron väger 5 000 ton, är 8 meter hög, över 40 meter lång och 40 meter bred.
 • Bron lyfts upp med domkrafter.
 • 12 domkrafter är placerade vid lika många lyftpunkter.
 • 8 påskjutardomkrafter används för att få bron att röra sig.
 • Tisdagen den 10 april ska bron vara placerad och allt lanseringsmaterial i form av domkrafter och balkar avlägsnat.

Utsiktsplats
En utsiktsplats ska byggas väster om E22. Utsiktsplatsen är öppen för alla intresserade.

För mer information, kontakta gärna:

Kontakt Spårväg Lund C - ESS: Pernilla von Strokirch, projektchef Spårväg Lund C – ESS. Telefon: 046-359 44 87. E-post: pernilla.vonstrokirch@lund.se

Kontakt Skånetrafiken: Mikael Rosengren, affärschef mellersta Skåne, nås via Skånetrafikens presstjänst, telefon 0451 28 85 03.

Kontakt Trafikverket Torbjörn Sundgren, projektledare, telefon: 010-123 72 52. Epost: torbjorn.sundgren@trafikverket.se

Kontakt Skanska: Henrik Andersson, produktionschef Spårväg Lund C – ESS Skanska Sverige AB, telefon: 070 316 91 62. Epost: henrik.j.andersson@skanska.se

Intressanta länkar:

http://sparvaglund.se/e22/

https://www.skanetrafiken.se/e22

https://www.trafikverket.se/e22

Informationsmaterial, kartor och animationsfilmer att ladda ner:
http://sparvaglund.se/e22/informationsmaterial/