Skip to main content

Ett steg närmare ny kemikalieplan i Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 08:48 CET

Lunds kommun föreslås få en ny kemikalieplan: LundaKem. Efter en remissrunda har miljönämnden nu godkänt LundaKem, som ska antas av kommunfullmäktige i maj.

Kemikalieplanen LundaKem är ett verktyg med en åtgärdsplan som effektiviserar arbetet med att minska kemikaliebelastningen i kommunen och bidrar till att nå uppsatta mål i LundaEko.

- Flera kloka synpunkter har skickas in av remissinstanserna och flera förslag har förbättrat LundaKem. Alla är rörande överens om att tillsvidare inte bygga fler konstgräsplaner med gummigranulat och istället försöka hitta mer hållbara alternativ. Genom kemikaliekrav vid upphandlingar ska vi få bort farliga kemikalier och mikroplaster från lundabornas vardag, säger Petter Forkstam, (MP), miljönämndens ordförande i Lunds kommun.

Planens fokus ligger på barn och unga och har identifierat fyra områden som man särskilt kommer att arbeta med: Bygg, underhåll och anläggning, upphandling, förskola, skola och fritidsverksamhet samt information. Planen kommer revideras vart tredje år. Områden som har en direkt koppling till kemikalieplanen är bland annat hållbar konsumtion, att engagera flera och en minskad kemikaliebelastning. Planen beskriver åtgärder, uppföljning, samt prioriteringar och stöd i kemikaliearbetet.

- Miljö- och hälsoskadliga ämnen hör inte hemma vare sig i byggmaterial eller där människor vistas. Våra barn och elever förtjänar en giftfri skola och skola att leka och lära sig i. Med LundaKem främjas det systematiska och effektiva kemikaliearbetet över hela kommunen, säger Eleni Rezaii Liakou (S), miljönämndens förste vice ordförande i Lunds kommun.

Nu har miljönämnden godkänt kemikalieplanen och överlämnar förslaget till LundaKem till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut den 31 maj 2018.

Kontakt och mer information:

Petter Forkstam (MP), miljönämndens ordförande, 0703575813

Eleni Rezaii Liakou (S), miljönämndens förste vice ordförande, 0736-553424

Bifogade filer

PDF-dokument