Skip to main content

Färdtjänsten i Lund direktupphandlas under nio månader

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 14:08 CEST

På grund av den överklagade färdtjänstupphandlingen föreslås Tekniska nämnden vid kommande möte den 23/8 besluta att en direktupphandling för perioden från den 1 oktober 2017 till den 30 juni 2018 ska genomföras med Taxi Helsingborg/Sverigetaxi.

Pågående färdtjänstavtal med Taxi Helsingborg/Sverigetaxi gäller till och med september 2017. Upphandlingen av nytt avtal är överklagad och processen pågår fortfarande. Kommunen bedömer att det finns risk för ytterligare försening.

I syfte att säkerställa att resmöjlighet finns att tillgå för färdtjänstlegitimerade från oktober månad och fram tills att nytt avtal kan starta föreslås tekniska nämnden besluta att en direktupphandling genomförs med Taxi Helsingborg/Sverigetaxi. Möjligheten att kontraktera annat taxibolag har också undersökts men har bedömts osäkert på grund av tillgänglig fordonskapacitet, i synnerhet specialfordon.

Direktupphandlingen gäller ett avtal för 9 månader, från den 1 oktober 2017 till den 30 juni 2018, med möjlighet för kommunen att förlänga avtalstiden med ytterligare sex månader.

- Vi har vid förda diskussioner satt brukarna i centrum och därför strukit andra alternativ. Att vi nu föreslår en direktupphandling innebär att vi säkrar trafiken från den 1 oktober säger Emma Berginger (mp) ordförande i tekniska nämnden.

- Som vi uppfattat läget är alternativa lösningar för osäkra och anser därför att en direktupphandling är nödvändig för att inte äventyra verksamheten, säger Lena Fällström (s) vice ordförande i tekniska nämnden.

- Det är olyckligt att vi tvingas till detta men vi stödjer förslaget. Genom att fortsätta med samma entreprenör undviks de inkörningsproblem som kan uppkomma vid entreprenörsskifte, menar Mats Helmfrid (m) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Direktupphandlingen innebär en höjning av ersättningen för utförda transporter medan samtliga villkor i nuvarande avtal i övrigt gäller. Kostnaden per månad beräknas öka från 1,3 mkr till 1,9 mkr. Kostnadsnivån är dock lägre än det vinnande anbudet i den överklagade upphandlingen.

För mer information, kontakta:

Emma Berginger (mp) ordförande i tekniska nämnden emma.berginger@lund.se tel 072-1940544

Lena Fällström (s) vice ordförande i tekniska nämnden

lena.fallstrom@lund.se tel 070-4913948

Mats Helmfrid (m) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden mats.helmfrid@lund.se tel 070-7347767