Skip to main content

Fler bostäder på Norra Fäladen

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2017 13:59 CET

Visionsbild - Flygvy på området från nordväst med regionsbussarna hållplats närmast.

Idag gav byggnadsnämndens arbetsutskott stadsbyggnadskontoret uppdrag om planändring för att ge möjlighet för fler bostäder på Norra Fäladen. Syftet är att utöver bostadsbebyggelse möjliggöra för centrumverksamheter.
 Området som länge varit outnyttjat kommer att få liv och rörelse och ett brett och stort bostadsutbud, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Det är Skanska genom sitt nybildade bolag Fastighets AB Lundaboken som ansökt om planändring för området söder om Magistratsvägen mellan busshållplatsen och Delfinvägen. Skanska har som ambition att utveckla fastigheten från öde parkeringsplats till ett levade kvarter med ett brett utbud av bostäder.

– Vi hoppas planen kommer möjliggöra cirka 500 nya bostäder. Det är ett bra läge för bostäder med redan mycket bra kollektivtrafik, ett välutvecklat cykelvägnät och mindre än 500 meter till spårvägshållplatsen på Ideontorget, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Det planeras bli en stor del hyresrätter, men även bostadsrätter och ett äldreboende. I de skisser som är framtagna är husen mellan fyra och sex våningar där de högsta höjderna ligger mot Norra ringen. Slutna kvarter ut mot Norra ringen säkrar goda boendemiljöer och låga bullernivåer för både de nya bostäderna och för innergårdarna.

Eftersom utbudet av grönområden är begränsat i närheten kommer en attraktiv gårdsmiljö som kan attrahera boende oavsett ålder, intresse och kön att prioriteras och säkerställas i detaljplanen. Cykelparkering kommer att finnas inne på gården och vid entréer medan bilparkering planeras i parkeringshus eller i garage under mark.

Tanken är även att göra möjlighet för närservice som butiker och café i anslutning till regionbussarna och i fastighetens nordöstra hörna. 

Kontaktpersoner
Björn Abelson 0736-22 92 69
(S) Ordförande i Byggnadsnämnden

Ole Kasimir 0734-48 53 60
planchef