Skip to main content

Förskolebarn stimuleras att uttrycka sig genom dans och filmskapande

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2018 08:00 CEST

Redan under höstterminen 2017 startade ett spännande pedagogiskt projekt på Körsbärets förskola! Förskolan som kommer att få nya lokaler till hösten 2018, kommer att få ett konstverk som placeras på förskolegården. Konstnären David Krantz skapar en skulptur i brons, en stubbe med ett antal figurer på. Varje figur har en historia kopplad till sig eftersom litteracitet är den bärande idén i verket. Litteracitet är en stor och viktig del i förskolans arbete där förmågan att läsa och skriva kopplas samman med de sociala och kulturella aspekterna av läsning.

Det pedagogiska projektet utgår från de sagor och karaktärer som finns på stubben. I skulpturen, Stubben, kan förskolebarnen inspireras till fantasi och berättande.

I ett första steg arbetade barnen med de olika djuren i bild och berättande. De fick sen möjlighet att utforska tre av djuren; nattfjärilen, ödlan och musen med hjälp av ett annat utryckssätt. En gång i veckan har de fått gestalta djuren med dans och rörelse under den kreativa agenten Simone Höckners ledning. Projektet har pågått löpande fram till maj 2018 och nu kommer barnen att få filma sina danser och gestaltningar av djur både på förskolegården och i Botaniska trädgården under ledning av den kreativa agenten Jacob Nilsson.

I Lunds kommun följer vi procentregeln för offentlig konst när en ny byggnad för en kommunal verksamhet byggs. Det innebär att en viss del av budgeten för ett nybygge går till konst. Lunds konsthall har i uppdrag att hålla i konstprojekten kring nybyggnationerna. Verksamheten, i det här fallet förskolan, är med igenom hela processen från val av konstnär att bjuda in i projektet till att följa produktionen och tillblivelsen av konstverket. Konstverket blir platsspecifikt och är direkt knutet till den plats där det uppförs. I detta fall hade förskolan önskemål om ett konstverk kopplat till littercitet och som praktiskt kan användas för att utveckla den pedagogiska verksamheten med barnen. Det pedagogiska projektet med Körsbärets förskola är det första i raden av samarbeten mellan Lunds konsthalls arbete med offentligkonst och Kulturskolan Lunds Creative Agents.

För mer information vänligen kontakta Anna Rynefors, projektledare för Creative Agents, tel. 0762‐ 422767, e‐post anna.rynefors@lund.se Läs mer på www.lund.se/creativeagents