Skip to main content

Forskningsprojekt i Lund skapar framtidens reningsverk

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2015 08:48 CEST

Ett världsunikt forskningsprojekt pågår just nu i Lund och Trelleborg. Syftet är att hitta nya lösningar för framtidens effektiva vattenrening.

Vid en pressträff den 8 juni kl 14.00 presenteras projektet vid VA SYDs reningsverk Källby i Lund. På plats finns de 16 projektparterna som visar hur Lund är ett centrum för utvecklingen av ny reningsteknik. Även en internationell referensgrupp, som bidrar till att utveckla projektet, medverkar.

Trenden med växande städer pågår över hela världen och det ställer nya krav på städernas infrastruktur. Samtidigt ökar kraven på vad reningsverken ska rena bort, till exempel tungmetaller, läkemedel och mikroplast. Även Lund växer i snabb takt och ett område där det finns ett stort utvecklingsbehov är på stadens reningsverk.

- Det handlar både om att fler människor i staden leder till en ökad belastning på reningsverken, och om att växande städer gör markyta till en bristvara. Vi behöver helt enkelt skapa reningsverk som kan rena mer vatten på mindre yta och mer resurseffektivt, säger projektledare Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun.

För att möta denna utmaning har 16 parter från skilda områden samlats kring ett gemensamt projekt i Lund som fått namnet Den Varma och Rena Staden.Förutom testanläggningen vid Källby reningsverk finns ytterligare en försöksanläggning på Smyge reningsverk utanför Trelleborg.I två olika forskningskoncept testas nya sätt att rena vattnet med spillvärme, anaerob teknik, intelligent ljusteknologi, alger och en helt ny typ av cellhärmande membran.

- Med den nya tekniken blir vattnet renare och avfallet blir istället till en resurs. Vi renar vattnet från organiskt material, kväve, läkemedelsrester och tungmetaller som kadmium, samtidigt som vi kan återvinna till exempel fosfor som är en ändlig resurs som jordbruket behöver, säger Markus Paulsson.

Med separering av fosfor från avloppsvatten i form av struvit och med algodling är det möjligt att utvinna näringsämnena som sedan kan säljas som gödning. På så vis sluts kretsloppet för näringsämnena. Metoderna har potential att spara energi genom förenklade reningsprocesser vilket leder till att reningsverken genom sin biogasproduktion kan tillföra mer energi än det förbrukar.Även andra produkter kan skapas i samband med vattenreningen, till exempel bioplast och olika typer av algprodukter.

Bredden i försöken innebär att olika städer med skilda behov kan hitta sina skräddarsydda lösningar. Ibland är det största behovet att spara värdefull mark genom ett mer yteffektivt reningsverk, medan det i andra fall är viktigare att kunna ta tillvara spillvärme från industrin och minska energianvändningen vid vattenreningen.

- Den Varma och Rena Staden är ett viktigt pilotprojekt för oss eftersom det ger oss möjlighet att testa och visa hur de framtida lösningarna kan se ut för våra reningsverk, säger Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör på VA SYD som är en av deltagarna i projektet.

Kontakt: Markus Paulsson, projektledare, 046-35 53 36, markus.paulsson@lund.se

Anmälan pressträff: görs via e-post till Ulrika Wedin ulrika.celinwedin@lund.se


Om Den Varma och Rena Staden

Syfte: Syftet med Den varma och rena staden är att utveckla kostnadseffektiva lösningar för att möta morgondagens krav och att ta tillvara resurser och sluta kretslopp inom avloppsvattenrening.

Tid och budget: Projektet pågår fram till augusti 2016 och har en budget på 20,3 miljoner kronor varav 10 miljoner kronor är bidrag från Vinnova.

Aktiviteter: Sex pilotanläggningar byggs på Källby och Smyge reningsverk. Dessutom pågår försök på laboratorium på Lunds universitet, SLU Alnarp och hos flera av de deltagande företagen.

Projektägare: Lunds kommun.

Projektdeltagare: Alfa Laval, AnoxKaldnes, Aquaporin, Biomil, Ekobalans, ESS, Heliospectra, Hydrotech, Kraftringen, Lunds universitet, Norups gård Bioraff, Purac, SLU, Sweden Water Research, Trelleborgs kommun.

Av projektets sexton aktörer är samtliga utom två hemmahörande i Skåne. Bland deltagarna finns både mindre forskningsintensiva företag som Ekobalans och stora koncerner som Alfa Laval samt kommuner och universitet.

Program för pressträff

14.00–14.20: Projektöversikt

  • Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör på VA SYD, hälsar välkommen
  • Emma Berginger, kommunalråd i Lund och tekniska nämndens ordförande
  • Markus Paulsson, projektledare, presenterar projektet Den varma och rena staden
  • Kort presentation av projektdeltagarna

14.20–14.50: Visning av försöksanläggningarna

14.50–15.20: Möjlighet att intervjua projektdeltagarna

Adress: Källby reningsverk, Höjeåvägen, 227 63 Lund

Länk till pressbilder: https://www.dropbox.com/sh/0k90xv9wdyvpebz/AACSJoJIqGMs3W7XKZ4_Rokna?oref=e&n=304556381