Skip to main content

Fortsatt gott betyg till arbetsklimatet i Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 12:49 CET

Medarbetarna i Lunds kommun känner motivation för att lära och utvecklas och har bra relationer och samarbete med sina arbetskamrater. Det visar en nyligen genomförd medarbetarenkät om arbetsklimatet inom Lunds kommun. Lunds kommun fick ett bra snittresultat i undersökningen.

Lunds kommun har gjort en kommungemensam medarbetarenkät två gånger: hösten 2010 och hösten 2012. Medarbetarna får ta ställning till 36 påståenden och gradera dem på en skala mellan 1 och 6.

Medelvärdet i 2012 års undersökning för samtliga frågor var 4,5 (samma 2010). Generellt ligger arbetsledarnas snittpoäng några tiondels poäng högre än medarbetarnas, och deras medelvärde för samtliga frågor var 4,8 (samma 2010).  Även om det på kommungemensam nivå skett små förändringar, är förändringarna större på enskilda förvaltningar.

Medarbetarenkäten är en fortsättning på arbetet med Vision 2025, Medarbetarpolicyn och Utvecklingsresan, och resultatet är ett underlag för att förbättra olika områden.

– Områden att arbeta vidare med utifrån resultaten i medarbetarenkäten ser olika ut på olika arbetsplatser, och det är också där analysen och det fortsatta utvecklingsarbetet ska ske, säger Charlotte Hartelius Klaar, personal- och verksamhetsutvecklingschef med ansvar för enkäten.

– Det är viktigt att våra medarbetare trivs, mår bra och utvecklas på jobbet. Det är grundläggande för verksamheten. Därför är det glädjande att se att våra medarbetare upplever att vi i Lunds kommun har ett fortsatt gott arbetsklimat och att motivationen för att lära och utvecklas är hög, säger Kenneth Wictor, personaldirektör i Lunds kommun.

Fakta:

  • 5 752 medarbetare svarade på årets enkät, vilket ger en svarsfrekvens
    på 74 %.
  • Snittvärdet för hela kommunen på respektive fråga ligger mellan 3,9 och 5,3.
  • Ytterligare nio frågor i enkäten (skala 1-5) ställdes av Sveriges Kommuner och Landstings för jämförelser av arbetsgivarpolitiken i olika kommuner och landsting. Lunds kommuns snitt där ligger på 4,1. En jämförelse med andra kommuner som gjort samma undersökning visar att Lund ligger på genomsnittet.

För mer information om medarbetarenkäten, kontakta:

Kenneth Wictor, personaldirektör, 046-35 53 25

Charlotte Hartelius Klaar, personal- och verksamhetsutvecklingschef, 046-35 53 32

 


Bifogade filer

PDF-dokument