Skip to main content

Framtidsförslag för Clemenstorget/Bangatan ställs ut

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 14:02 CEST

Det ständigt växande Lund C har en stor potential att bli ett av Lunds viktigaste stadsrum som stärker stadskärnan och hållbart resande. På Kristallen (Brotorget 1) öppnar idag en utställning med tre förslag för en framtida utformning av Clemenstorget och Bangatan.  

Arkitektförslagen – ”Världen i Lund”, ”Kontrapunkter” och ”Urban Lund” – kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

- En gestaltning som har potential att lyfta Clemenstorget och Bangatan till ett av de viktigaste stadsrummen i Lund;
- En gestaltning som visar på potential att skapa liv och rörelse: gestaltning för möten och aktiviteter året och dygnet runt;
- En gestaltning som kombinerar existerande kvaliteteter och tillför nya;
- En gestaltning som underlättar snabba, smidiga och bekväma byten mellan olika trafikslag;
- Ett koncept som är genomförbart: möjlighet till etappindelning och rimlig investerings- och driftkostnadsnivå.

En av förutsättningarna för arbetet har varit att utgå från kommunstyrelsens inriktningsbeslut om placering av resecentrum och plattformar för stads- och regionbussar samt spårvagnar. Enligt beslutet ska Tullkammaren bevaras och integreras i resecentrum; delar av Bangatan ska stängas för biltrafik och blir en del av Clemenstorget; torget ska utvecklas med människan i fokus och ska bli en levande handel- och mötesplats.

Det är tre arkitektteam som har arbetat fram förslagen; dessa presenteras dock anonymt. Det är först när det vinnande förslaget avslöjas den 7 november som vi får veta vilket team som har vunnit.

Utställningen är öppen på Kristallen på vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00. Allt material finns också tillgängligt på kommunens webbplats, www.lund.se/LundC.

Under hela oktober kommer det att finnas möjlighet för allmänheten att kommentera och lämna synpunkter på arkitektförslagen. Vi arrangerar tre tillfällen för dialog, ”Tala med oss”, den 2 oktober (kl. 16.00-17.30), den 3 oktober (kl. 12.00-13.30) samt den 8 oktober (kl. 16.00-17.30).

Synpunkterna kan också lämnas in på kommunens webbplats eller skickas till Tekniska förvaltningen. Synpunkter från allmänheten kommer att vägas in i juryns bedömning.

Juryn består av tjänstemän och politiker i Lunds kommun samt extern expertis:
Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren, kommunstyrelsen
Inga Hallén, Stadsbyggnadsdirektör
Malin Sjögren, Stadsarkitekt
Håkan Lockby, Teknisk direktör
Karl-Oscar Seth, Stadsträdgårdsmästare
Extern sakkunnig: Elisabet Elfström, Stockholms stad
Juryns sekreterare: Anders Svensson, CaseLab AB

De tävlande arkitektteamen är:
Mandaworks/SLA/Kreera
Nyréns/Sweco/ÅF
White/Atkins/Ebba Matz

Arkitekttävlingen är ett led i arbetet med att ta fram ett Ramprogram för området kring Lund C; ett arbete som bedrivs i nära samarbete med Trafikverket, Region Skåne/Skånetrafiken och Jernhusen. Hela ramprogrammet, inklusive det vinnande förslaget för Clemenstorget och Bangatan, kommer att ställas ut för samråd under våren 2015.

Kontaktperson vid frågor om arkitekttävlingen:
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun och projektledare för
tävlingen, 046-35 53 06, karl-oscar.seth@lund.se.

Kontaktperson vid frågor om pressmaterial och medborgardialog:
Jurate Paulsson, kommunikatör, 046-35 66 33, jurate.paulsson@lund.se.