Skip to main content

Gemensam satsning för att möta varsel i Lund

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 13:54 CEST

Med anledning av Sony Mobiles varsel har idag Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet startat en gemensam arbetsgrupp. Tillsammans vill man hjälpa till i arbetet med att hantera de konsekvenser som varslet kommer att föra med sig.

Kommunstyrelsens ordförande i Lund Mats Helmfrid, Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult och universitetets rektor Per Eriksson utgör en styrgrupp för arbetet, som inleddes direkt efter beskedet från Sony. Inom kort kommer en arbetsgrupp med ledande tjänstemän från de tre organisationerna att sättas samman. På längre sikt kommer åtgärderna inriktas på att stärka det mobila kluster som finns i regionen och att attrahera nya aktörer.

 - Vi vill framför allt se vad vi tillsammans kan göra på kort och lång sikt, säger Mats Helmfrid. På kort sikt handlar det till exempel om hur vi kan stödja företaget i de åtgärder man vidtar för att mildra effekterna av varslet, till exempel det utvecklingsbolag som företaget nu diskuterar med de fackliga organisationerna.

- Vi vill försöka ändra detta negativa till något positivt genom att ta tillvara den kompetens som finns i regionen och utifrån den skapa nya verksamheter och arbetstillfällen. Det finns stor internationell efterfrågan på den regionala kompetensen inom detta område, säger Per Eriksson.

- I första hand går tankarna till personalen och deras familjer. Samtidigt har vi i Skåne erfarenhet av hur vi med ett gott samarbete kan möta den här typen av förändringar. Vi kommer att ha stor nytta av de långsiktiga satsningar som vi gemensamt har gjort med bland annat Forsknings- och Innovationsrådet och Mobile Heights. Den mjukvarusatsning som Sony Mobile nu gör i Skåne kommer att vara väldigt viktig för Skåne och Sverige, säger Pia Kinhult.

 

Mer information:

Mats Helmfrid, tfn:  070-734 77 67

Pia Kinhult, tfn: 044-309 31 29

Per Eriksson, tfn: 0708-247106