Skip to main content

Guldmedalj för Lunds hållbara resande

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 08:00 CEST

Lunds arbete med hållbara resor har uppmärksammats ännu en gång efter att kommunen uppnått guldnivå inom EcoMobility SHIFT, ett miljörevisionsprogram inom EU.

Priset delades ut i Gävle den 28 maj i anslutning till ECOMM2013, en europeisk konferens om Mobility Managament.  EcoMobility SHIFT är en bedömning och miljörevisionsordning som hjälper städer att öka sina prestationer inom hållbar mobilitet.

Städerna kan bedöma och poängsätta sin status med hjälp av en lista med 25 indikatorer.  Status bedöms och belönas med guld, silver eller bronsmedalj. Detta är första gången som bedömningen genomförs och av de sex anmälda städerna var det endast Lund som uppnådde guldnivå.

Städerna bedöms utifrån de mål och åtgärder som man arbetar efter och därför kan även städer som inte kommit lika långt i sitt mobilitetsarbete nå höga poäng. En viktig faktor i bedömningen är dock hur många som tar sig fram till fots eller med cykel i tätorten och i Lund är andelen ovanligt hög, 66 %.  En annan anledning till Lunds goda resultat är att det långsiktiga arbete som genomsyrar kommunens alla förvaltningar i form av LundaMats, vår strategi för hållbara transporter.

En ”ecomobile” stad:

  • Minimerar behovet av att resa
  • Uppmuntrar till att gå, cykla och åka kollektivt
  • Erbjuder en bra infrastruktur & service för dessa
  • Minskar beroendet av fossila bränslen

Städer som bedömdes 2013:

  • Lund, Sverige
  • Burgas , Bulgarien
  • Miskolc, Rumänien
  • Dundee, Skottland
  • Turnhout, Belgien
  • Oss, Nederländerna

För mer information:
Anders Söderberg, tekniska förvaltningen, tel 046-35 50 00
anders.soderberg@lund.se