Skip to main content

Hållbar dialog präglar miljöveckan i Lund 2010

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:06 CEST

Miljöveckan i Lund infaller i år den 4–10 oktober. Lunds kommun belyser hållbar utveckling på olika sätt under miljöveckan. Bland annat diskuteras stadsdelen Lund NE/Brunnshög i nordöstra Lund, Lunds nya klimatmål och det nationella temat Mat och miljö.

I Lunds kommuns arbete för hållbar utveckling utgör dialogen med befolkningen en viktig del. Under miljöveckan kommer det att föras dialog kring Lund NE/Brunnshög, Lunds framtida stadsdel i nordost, och hur vi når Lunds nya klimatmål på 50 procents minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

Tisdagen den 5 oktober berättar projektchefen för Hållbara Brunnshög, Eva Dalman och trafikplaneringschef, Christian Rydén, om utvecklingen av den framtida hållbara stadsdelen LundNE/Brunnshög i Stadshallen kl 19.00.

Kvällen därpå, onsdagen den 6 oktober, redogör miljöstrateg Linda Birkedal för hur de nya klimatmål som kommunfullmäktige har antagit kan uppnås. Diskussionen om Lunds kommuns nya klimatmål äger rum i Stadshallen klockan 19.00.

Miljöveckan är ett årligt återkommande arrangemang där Lunds kommun i samarbete med Lunds naturskyddsförening på olika sätt belyser frågor om miljö och hållbar utveckling. Miljöveckan är en del i Naturskyddsföreningens rikstäckande satsning miljövänliga veckan.

Årets nationella tema är Mat och miljö. Lördagen den 9 oktober anordnas en ekomässa med detta tema i Stadshallen klockan 11.00–15.00. På ekomässan visar en rad producenter upp delar av det ekologiska utbudet med provsmakning, underhållning och barnaktivitet. Dessutom visar Lunds renhållningsverk hur man sorterar ut sitt matavfall och tekniska förvaltningen sitt webbverktyg Resejämföraren.

Välkomna!

För mer information om aktiviteterna under miljöveckan, kontakta:

Kristina Fontell, miljöstrateg, tfn: 046 – 35 64 01