Skip to main content

Hängboken i Stadsparken måste fällas

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 11:42 CEST

Ett av Stadsparkens äldsta träd, hängboken vid norra entrén, måste fällas eftersom trädets krona har omfattande skador. Tidigare i veckan gjordes bedömningen att en avlastande beskärning skulle vara tillräcklig, men de skador som nu identifierats efter att trädet inspekterats ovanifrån via lift gör att det av säkerhetsskäl kommer att fällas helt. Framkomligheten är fortsatt begränsad vid norra entrén tills trädet fällts.

Hängboken planterades på 1860-talet och har uppnått en aktningsvärd ålder. De övre grenarna saknar löv och har fått barkbrand vilket lett till angrepp av svamp och bakterier med omfattande rötskador som följd. De senaste årens milda vintrar kan också ha påskyndat utvecklingen.

Hängboken vid entrén i Stadsparken har så omfattande skador i övre delen av kronan att trädet måste fällas av säkerhetsskäl. Fällning sker under nästa vecka (v.32) och området kommer då helt att spärras av.

I samband med förnyelsen av Stadsparken kommer vi att aktualisera en nyplantering.

För mer information:
Christian Bucher
Tekniska förvaltningen, Park-och naturkontoret
046 - 35 69 62