Skip to main content

Huvudkontor till Brunnshög

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 19:57 CEST

En tidig skiss på hur byggnaden kan komma att se ut. Illustration: Fojab Arkitekter

En planändring ska göra det möjligt för LKF, Lund kommunala bostadsbolag, att bygga nytt och flytta sitt huvudkontor till Södra Brunnshög. I samma hus planerar man att bygga runt 50 lägenheter. Idag beslutade Lunds byggnadsnämnd att ta fram en ny detaljplan för en del av Brunnshög.

I den nordöstra delen av Södra Brunnshög finns en fastighet som ägs av Lunds kommun. Det är dit LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB) önskar att flytta och bygga ett nytt huvudkontor. Dagens detaljplan anger att det ska byggas kontor på tomten men i den planändring som nu inleds utgår man från att det också ska bli möjligt att bygga bostäder där.

– Flytten av LKF:s huvudkontor till Brunnshög känns mycket logisk, här växer en helt ny del av Lund fram. En tät intensiv stadsdel som med goda kommunikationer, spårväg mitt i, god service och närhet till universitetet, ESS och MAX IV kommer att förändra Lund, säger Björn Abelson, ordförande Byggnadsnämnden i Lund.

– LKF:s byggnad, med en mix av huvudkontor, bostäder och service, blir ett genombrott för blandat innehåll i ett nybyggt kvarter i Lund, säger projektchefen för Brunnshög, Eva Dalman, Lunds kommun.

Det preliminära förslag som har tagit fram innebär att de två nedersta våningsplanen används för kontor och de övre våningsplanen för bostäder. Innergården utformas i två plan. Kontorsdelen får en atriumgård och runt den, två våningar upp, föreslås en upphöjd gård för hyresgästerna.

– Med dagens byggtakt växer LKF snabbt. Tanken är att den nya byggnaden ska innehålla både kontorslokaler för vårt eget behov samt hyresbostäder till intresserade i vår bostadskö. Med en placering på Brunnshög, nära den nya spårvagnshållplatsen, kan vi medverka till att utveckla Lunds nya stadsdel. Ett nytt kontor med den här placeringen ger en god tillgänglighet för både besökande och hyresgäster, säger LKF:s VD, Håkan Ekelund.

Kontakt:

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69
Eva Dalman, projektchef för Brunnshög, Lunds kommun, 046-359 58 39
Håkan Ekelund, VD, LKF, 046-35 85 08