Skip to main content

Idétävling om Observatoriet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2018 08:58 CEST

Illustration: Sofia Scheutz

Lunds kommun vill att Observatoriet intill Stadsparken ska användas och bevaras. Därför utlyser kommunen nu en tävling för att samla in genomförbara förslag till vilken verksamhet som kan bedrivas i Observatoriet.

Observatoriet intill Stadsparken är en vacker 1800-talsbyggnad som ligger centralt i Lund. Byggnaden invigdes 1867 och dess fasader ritades av domkyrkoarkitekten Helgo Zetterwall. Bygganden har använts av Lunds universitet för studier i bland annat astronomi fram till 2002 då verksamheten flyttades. Sedan dess har ingen regelbunden verksamhet bedrivits i lokalerna. Observatoriet med intilliggande park och byggnader skyddas som byggnadsminne men Observatoriebyggnaden har i dagsläget eftersatt underhåll. Men Lunds kommun vill att Observatoriet ska kunna fylla en funktion för Lundaborna.

Därför utlyser nu Lunds kommun en idétävling för att samla in innovativa och genomförbara idéer som kan användas som underlag för hur Observatoriet skulle kunna väckas till liv och nyttjas i framtiden.

- Idétävlingen handlar om att få in förslag som fungerar utifrån de restriktioner som finns. Med rätt verksamhet i lokalerna skulle Observatoriet kunna ge stort värde för Lundaborna, säger Mathias Nielsen, projektledare för idétävlingen.

Tävlingen pågår mellan den 20 april och 25 maj. All info om tävlingen hittar du på www.lund.se/observatorietavling

Kontakt:
Mathias Nilsen, projektledare
mattias.nilsen@lund.se, 046-359 63 78