Skip to main content

Innovationsprojekt för trygg torgmiljö får halv miljon i Vinnova-bidrag

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 14:18 CEST

Ett nytt Vinnovaprojekt ska göra Brunnshögstorget till en trygg och inkluderande mötesplats.

Brunnshögsprojektet i Lunds kommun har beviljats Vinnova-bidrag för projektet ”Bridge the gaps”, som ska utveckla metoder för tryggare miljöer i och kring området Brunnshögstorget.

- Det här ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp på torget redan innan det är byggt och göra det till en inkluderande och trygg mötesplats, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet.

Projektet ska i dialog med framtida Brunnshögsbor utveckla ett antal verktyg som kan användas för att förbättra den sociala sammanhållningen och tryggheten. Det kan handla om allt från belysning och mötesplatser till inkluderande aktiviteter. Stadsdelens centrala del ska ses som en helhet, där fastighetsgränsernas roll för användarna minskas.

- Delade rum, inomhus och utomhus, ger fler tillgång till mer av service, mötesplatser och möjligheter att upptäcka, skapa och odla intressen och affärsidéer. Människor med olika erfarenheter, bakgrund och anknytning till lokalsamhället ska kunna mötas på lika villkor på de gemensamma platserna, säger Eva Dalman.

”Bridge the gaps” genomförs i samarbete med LTH Designvetenskap, Sensative, WSP, Serneke och Veidekke. Det totala projektbidraget är 500 000 kronor, varav Brunnshögsprojektet får 260 000 kronor.

KONTAKT

Eva Dalman, projektchef för Brunnshög, Lunds kommun, e-post: eva.dalman@lund.se, telefon: 0705-35 58 71