Skip to main content

​Inriktningen satt för sydvästra Lund

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 20:07 CET

Sydvästra Lund ska utvecklas till en del av staden där rekreation och grönska samspelar med näringsliv och en mer urban miljö. Det var ett av de viktiga ställningstagandena när byggnadsnämnden under torsdagen fattade beslut om stadsdelens framtida inriktning.

2023 står en ny pågatågstation klar vid Klostergården och därmed förändras många förutsättningar för stadsdelen. I ett hållplatsnära läge och ett stenkast från stadskärnan kan ett nytt sammanhang med stor potential skapas.

- Ambitionen är att ta tillvara på de stora kvaliteter som finns i området, säger Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande. Här finns natur, livaktiga globala och lokala verksamheter, rekreation och ett rikt föreningsliv som vi vill stärka. Men vi behöver även utforska framtida möjligheter kopplat till en ny pågatågsstation. Här finns möjlighet att skapa en ny blandad stadsdel med stor livskvalitet och många nya bostäder.

I ett inriktningsbeslut bestämde byggnadsnämnden bland annat att det fortsatta arbetet ska utgå från att reningsverket flyttar från området. Målbilden och ambitionsnivån för stationsområdet ska tas fram i dialog med fastighetsägare, boende och föreningslivet. Det betonades även att samspelet mellan rekreation och det gröna i en urban miljö ska vara en viktig del i målbilden.

- Sydvästra Lund är ett område med stor potential, och många befintliga positiva värden. Med en ny station kopplas närområdet upp på det regionala nätet vilket öppnar för nya möjligheter. Att utveckla stadsdelen är ett långsiktigt arbete och under året kommer det att klarna ytterligare hur och i vilka etapper stadsdelen kan utvecklas, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Ett förslag till fördjupad översiktsplan håller på att tas fram och preliminärt är det dags för lundaborna att tycka till om den under slutet av 2017.

Kontakt
Björn Abelson (s), byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, 072-987 80 65

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.