Skip to main content

Internationell utmärkelse till Spyken i Lund

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 08:34 CEST

Spyken har utnämnts till en s k Pathfinder-skola – en skola som framgångsrikt använder sig av IT och interaktivt lärande. Utmärkelsen, som delas ut av Microsoft, tilldelas enbart de allra mest innovativa gymnasieskolorna i världen.

Spyken har under de senaste åren satsat mycket på att utveckla sin undervisning med hjälp av IT. Alla elever på skolan har nu en egen laptop och personalen har fått kompetensutveckling för att kunna arbeta med IT och interaktivt lärande.

- Det betyder mycket för oss att Spyken har utnämnts till Pathfinderskola. Vi arbetar redan idag aktivt med IT och interaktivt lärande och den nya tekniken har tillfört stora möjligheter för undervisningen och för eleverna. Vi är på Spyken övertygade om att vi genom att vara Pathfinderskola kommer att få nya möjligheter att ytterligare utveckla stödet för våra elevers kunskapsutveckling, säger Karin Stavne, gymnasiechef på Spyken.

Att bli en Pathfinderskola innebär att skolan blir en del av ett internationellt nätverk som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Pathfinderskolorna får också särskild coachning för att ligga i framkant när det gäller hur teknik kan hjälpa till att driva skolutveckling och får stöd och expertis från internationella forskare och coacher. Tanken bakom Pathfinder är att de utsedda skolorna ska hjälpa varandra att utvecklas samtidigt som de ska visa vägen för andra skolor i världen kring hur man kan använda IT i utbildningen.

En blivande Pathfinderskola måste visa att den har en önskan att utvecklas, men också att man redan ligger långt framme när det gäller IT-användning. I ansökan får skolan beskriva både sitt arbetssätt och sina visioner, något som Spyken enligt Microsofts bedömningar lyckats bra med. Totalt 130 skolor från 40 länder ansökte och att få bli Pathfinder. Spyken blev en av 54 skolor som antogs och är nu medlem i ett nätverk som spänner över hela världen.

För att ta del av en film som visar Spykens IT-undervisning, besök: http://www.youtube.com/user/Spykensgymnasium#p/a/u/0/Yq18EF4UPu0

För ytterligare information, kontakta:

Karin Stavne, gymnasiechef, Spyken, tfn: 046 - 35 78 03.

Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft AB, tfn: 0734 -08 28 40

FAKTA Spyken:

Mitt i Lunds centrum ligger gymnasieskolan Spyken. Spyken har traditioner sedan 1800-talet, men är samtidigt en modern skola. Utbildningen syftar till att ge kunskap och kompetens som gör eleverna väl rustade att möta framtiden i fortsatta studier eller yrkesliv. Skolan har drygt 1200 elever men har ändå den lilla skolans atmosfär av trygghet och gemenskap.