Skip to main content

​Invigning av cykeltunnel som gör barns röster hörda

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 07:47 CEST

Rickard Nilsson som jobbar på Serviceförvaltningen är också graffitikonstnär, något som projektet har haft glädje av när cykeltunneln skulle få ljus och färg.

Förutom att cykeltunneln i Stångby fått en ordentlig ansiktslyftning, kommer barn och pedagoger i Stångby att få en ny möjlighet att berätta om vad de gör på dagarna. Alla som passerar tunneln kommer få en inblick i vardagen på Kulparkskolan, Prästängsskolan, förskolorna Tåget och Stormhatten. Nu invigs tunneln.

När? På torsdag 27/10 klockan 10

Var? På cykeltunneln i Stångbys östra sida (se bild nedan)

Vilka medverkar? Emma Berginger, ordförande i tekniska nämnden i Lund samt pedagoger och barn från klass 5 från Kulparkskolan och Prästängsskolan.

Kommunens tunnlar ses successivt över ur underhålls-, tillgänglighets- och trygghetssynpunkt. Nu har järnvägsbron/cykeltunneln i Stångbys gått igenom en översyn. Vanliga åtgärder är att ta bort växtlighet för överblickbarheten och att jobba med ljus och upplevelse. Man ska kunna känna sig trygg när man går och cyklar, även när mörkret fallit.

Mörker har nu ersatts med ljus och dekor - och som kronan på verket har fem montrar satts upp i tunneln, där Stångbys skolor ska få möjlighet att berätta om sin verksamhet. Denna idé kommer från elever och pedagoger på Kulparkskolan som fick frågan om vad de önskade sig.

-Vi jobbar för att hitta bra former för barn och ungdomar att uttrycka sina tankar, åsikter, frågor och idéer. Montrar i en cykeltunnel ger möjlighet för barn och pedagoger att berätta om verksamheten i skolan och förskolan för alla som cyklar och går i Stångby, säger Emma Berginger, kommunalråd och ordförande i teknisk nämnd.

I Stångby är detta extra relevant. Stångby har kommunens yngsta befolkning och den vanligaste medborgaren här är 6 år. Detta är ett ganska typiskt mönster när det byggs nytt, det är barnfamiljerna som flyttar in först.

Kontakt
Emma Berginger, ordförande teknisk nämnden, emma.berginger@lund.se, tel 0721940544
Anna Karlsson, trafikmiljöingenjör, anna.karlsson@lund.se, tel 046-35 52 40
Charlotta Lenninger, projektledare,charlotta.lenninger@lund.se, tel 046-35-69 82, 0708883398

Karta

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 117 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.