Skip to main content

Invigning av tillgängliga lekplatsen ”Snäckan”

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 10:35 CEST

Tid: Onsdag 15 september kl 13.00

På lekplatsen ”Snäckan” på Linero kan rörelsehindrade och fullt rörliga barn leka tillsammans. Lekplatsen är utformad så att både barn och vuxna enkelt kan ta sig fram med eller utan hjälpmedel. Den stora ytan domineras av en spiralformad ramp med olika stationer, rutschkanan är bred nog för flera och i gungorna kan man både sitta och ligga.

Lekplatsen invigs av Tomas Avenborg, ordförande i tekniska nämnden. Barn från förskolan Ormen Långe medverkar. Alla lekande bjuds på fika och sång!

Vägbeskrivning: Lekplatsen ligger mellan Hugins och Munins väg på Linero. Från Sandbyvägen, välj infart antingen via Hugins väg eller Utmarksvägen. Se även karta på www.lund.se/snackan.

Välkommen!

För mer information:
Lars Brobeck, parkintendent
Tekniska förvaltningen
Tel 046 – 35 53 07