Skip to main content

Invigning av trafikplats Råby på E22 vid Lund

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 14:01 CET

Onsdagen den 9 december invigs trafikplats Råby samt Sydöstra vägen i Lund. Bygget har pågått i ett år och i samband med invigningen kommer både trafikplatsen och anslutningsvägarna att öppna för trafik.

Vid invigningen deltar infrastrukturminister Åsa Torstensson, landshövding Göran Tunhammar, vägdirektör Thomas Erlandson och Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Datum: Onsdagen den 9 december 2009
Tid: Kl 13.00-ca 15.30
Plats: Samling vid Färs och Frosta Sparbank Arena, vid Klostergårdens idrottsområde på Stattenavägen i Lund

Efter gemensam bussfärd till Trafikplats Råby, där invigningen äger rum, är det bussfärd tillbaka till Färs och Frosta Sparbank Arena för eftersits.

Trafikplats Råby och Sydöstra vägen ska avlasta de andra trafikplatserna på E22 genom Lund och öka tillgängligheten till de sydöstra delarna av Lund.

Vägverket har byggt bullervallar utmed västra sidan av E22 och även lagt bullerreducerande asfalt vid trafikplatsen för att minska bullerproblem från trafiken för de som bor runt E22.

Lunds kommun har byggt helt nya vägar i området för att kunna utveckla östra sidan av E22. Det har även byggts gång- och cykelvägar och busshållplatser.

Välkomna!

För mer information kontakta:
Malin Bergkvist, pressinformatör, Vägverket Region Skåne, 044-19 50 48, 0703-59 50 48.

Karin Lindroth-Renhäll, presschef, Lunds kommun, 046-35 59 78, 0734-15 09 55.