Skip to main content

Katedralskolan i Lund får stordonation

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 07:00 CET

En donator, som önskar vara anonym, har skänkt en stor summa pengar till Katedralskolan i Lund. Pengarna ska enligt donatorn användas till att premiera studieresultat utöver det vanliga. En särskild jury ska ha möjlighet att dela ut 50 000 kronor vardera till två elever vid Katedralskolan per år varav en elev med naturvetenskaplig inriktning och en med humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning.

Premierna kan delas ut första gången 2013, d v s eleverna ska ha gått tre år i skolan från och med hösten 2010. Donatorn har noggrant angett regler för hur premierna ska delas ut och hur bedömningsprocessen ska gå till. Elever som kan komma ifråga, ska ha mycket goda studieresultat och visa djup och bredd i sin bildning samt synnerligen god språkkänsla. Det är inte nödvändigt att ha högsta betyg i allt, utan det är helhetsintrycket som avgör om eleven är värdig premium.

-   Donationen är oerhört glädjande för oss på skolan, säger Kennet Flennmark, gymnasiechef för Katedralskolan. Den ger oss ännu större möjlighet än idag, att locka till oss duktiga elever och den utgör en stimulans för oss som arbetar i skolan att hjälpa fram våra elever till goda studieresultat.

Katedralskolan kommer att välja ut de elever som två utomstående juryer ska ta ställning till. Elever som ska få möjlighet att bedömas av dessa juryer ska skriva en längre salsuppsats som jämte skolprestationen avgör vilka som blir de slutliga premiemottagarna.

Syftet med donationen är att stipendierna skall delas ut årligen från och med avgångsklasserna 2013.

Kontaktperson: Kennet Flennmark, gymnasiechef för Katedralskolan i Lund, telefon 046-357615