Skip to main content

Klagomål på ordningen bland valsedlarna i vallokalerna

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:00 CEST

Valnämnden i Lund har tagit emot klagomål från väljare och partiföreträdare för bristande ord­ning på valsedelsborden utanför ett antal vallokaler på valdagen. Nämnden tar mycket allvarligt på kritiken.

Inför såväl förtidsröstning som röstning på själva valdagen hade valnämnden utfärdat detaljerade föreskrifter för valsedelsplaceringen. Samtliga valförrättare hade också fått särskild utbildning om hur det skulle fungera. Valsedelsplaceringen fungerade problemfritt vid förtids- och institutionsröstningen. Det förekom dock oordning vid ett antal vallokaler under själva valdagen.

Valnämnden, som undersökt vad som inträffat, har funnit tre problem:

  • Valsedelsställen är olämpligt konstruerade med små och tätt placerade fack. Det är därmed svårt för väljarna att skilja partiernas valsedlar åt även när de är placerade på korrekt sätt. Detta har valnämnden sedan tidigare påtalat till Valmyndigheten.
  • I ett antal vallokaler satte inte valdistriktsordförandena i gång arbetet med att placera ut valsedlarna i tillräckligt god tid. I några vallokaler togs inte alla ställ fram från början, valsedlar omhändertogs inte och placerades inte genast ut på föreskrivet sätt. I några fall har valförrättare dess­utom bemött klagande personer ovänligt och med bristande förståelse, vilket aldrig är acceptabelt. 
  • Valkansliet fick ingen information om inträffade incidenter förrän det var för sent att genomföra någon samlad åtgärd.

- Vi beklagar verkligen det inträffade. Tyvärr riskerar brister i ordningen vid ett mindre antal vallokaler skymma det faktum att valet i de flesta av kommunens 68 valdistrikt genomför­des skickligt och omsorgsfullt av engagerade och ansvarstagande valförrättare. Röstmottagningen i samtliga valdistrikt har dock genomförts korrekt utan några anmärkningar, säger Urban Swahn (M), valnämndens ordförande.

Valnämnden kommer att vidta ett antal åtgärder:

  • Konstruktionen av valsedels­ställen kommer att påtalas på nytt i samband med uppföljningar av valet. 
  • Valnämnden kommer att följa upp valdistriktens arbetsrutiner, granska föreskrifternas innehåll och utformning, utvärdera de samlade utbild­nings- och informations­insatserna samt utöka uppföljningen av valdistrikten under kom­mande val. 
  • De personer som uppträtt klart olämpligt kommer inte att anlitas som valförrättare i fortsättningen.

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta:

Urban Swahn (M), valnämndens ordförande, tfn: 0701-70 72 47