Skip to main content

Kollektivtrafiken vinnare bland trafikslagen i Lund

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 13:40 CET

Lunds kommun och Skånetrafiken följer årligen upp trafikutvecklingen i kommunen. Nu har siffrorna för 2015 sammanställts och de visar att resande med stadsbusstrafiken fortsätter att öka. Även biltrafiken har ökat, medan cykeltrafiken var i stort sett oförändrad.

Kollektivtrafiken fortsätter att öka kraftigt i Lunds kommun, enligt statistik från Skånetrafiken. 2015 var året då stadsbussresandet passerade för första gången 10 miljonersnivån. Sammanlagt gjordes det drygt 10,4 miljoner resor med stadsbussarna i Lund, vilket är en ökning med ca 13 %. Kraftfulla satsningar på ett ökat turutbud under 2014 tycks nu ha fått fullt genomslag. Resande med regional kollektivtrafik har också ökat med ca 2 %–3 %.

Cykeltrafiken i Lunds kommun har ökat med ca 30 % de senaste 20 åren. Det gör att Lund är en av de kommuner i Sverige där det cyklas allra mest. Under 2015 cyklade Lundaborna sammanlagt 182 000 km per dygn, vilket är ungefär i nivå med föregående år, visar mätningar från kommunens gatu- och trafikkontor. Det är dock något lägre än rekordåret 2012 då det cyklades hela 191 000 km per dygn.

Efter att biltrafiken på kommunens gator minskat tre år i rad så innebar 2015 ett trendbrott. Under 2015 ökade biltrafiken med nästan 13 % och är nu tillbaka på 2011 års nivå. Ökningen var inte helt oväntad. En hög andel av de som rör sig på Lunds gator och vägar är pendlare och resvanorna som finns på regional och nationell nivå gör sig gällande även lokalt.

– Det är väldigt glädjande att kollektivtrafiken ökar, men att biltrafiken också ökar är allvarligt utifrån ett klimatperspektiv. Vi måste nu ta krafttag och fundera på hur vi ska kunna få fler att resa hållbart. Jag ser en potential i att öka cykeltrafikens andel ytterligare, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

– Trots att man ska vara försiktig med tolkning av resultat från enstaka år måste vi ändå säga att något tycks ha hänt med bilanvändandet. En sådan kraftig ökning måste vi ta på allvar, menar Per Eneroth, gatuchef i Lunds kommun.

Trafikmätningar i Lunds kommun görs årligen och följs upp både av kommunen och av Skånetrafiken. Skånetrafiken mäter kontinuerligt hur många som reser med kollektivtrafik. Lunds kommun gör trafikräkningar i flera olika snitt: antal motorfordon mäts tre gånger per år; antal cyklar – en gång per år. Resultaten används i vidare planeringen och utveckling av trafiksystemet, utifrån de politiskt beslutade verksamhetsmålen.

Arbetet med mobilitet i Lunds kommun styrs framförallt av LundaMaTs III – kommunens långsiktiga strategi för ett hållbart transportsystem.


För mer information kontakta:

Emma Berginger (MP)
Ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun
emma.berginger@lund.se
072-194 05 44

Per Eneroth
Gatuchef i Lunds kommun
per.eneroth@lund.se
046-35 52 25

Ronnie Kalén
Kollektivtrafikchef i Lunds kommun
ronnie.kalen@lund.se
046-35 52 55

Håkan Lockby
Teknisk direktör i Lunds kommun
hakan.lockby@lund.se
046-35 52 38

Utsänt av:
Jurate Paulsson, kommunikatör, jurate.paulsson@lund.se, 046-35 66 33.

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.