Skip to main content

Kreativ terminsstart för elever i Genarp

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 08:02 CEST

Kultur som redskap för problemlösning
Lunds kommuns satsning på Creative Agents är helt unik i Sverige. Syftet är att ge skolan en extra  resurs för att lösa olika typer av problem genom en process där eleverna själva är högst involverade i  arbetet med att belysa, bearbeta och lösa problemet. Till sin hjälp har de en eller flera kulturarbetare  och/eller pedagoger som utbildat sig till kreativa agenter – Creative Agents.

Redan under förra läsåret påbörjade Genarpseleverna, som då gick i sjuan, ett pilotprojekt tillsammans med de kreativa agenterna. Eleverna fick då tillsammans med den kreativa agenten och teaterpedagogen Leila Åkerlund upptäcka normer på skolan och sätta ord på dem, arbeta med dramaövningar och spela ut scener där de bröt mot normerna och reflektera över hur normerna påverkar oss i vår vardag. Det är detta pilotprojekt som nu mynnar ut i en spännande vecka som start på terminen fylld av samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter ledda av Leila Åkerlund och hennes kollega Lisa Petri.

Mer om Creative Agents Som en del av Innocarnival 2014 genomgick ett tjugotal kulturarbetare från Kulturskolan, fritidsverksamheten och det fria kulturlivet i Lund en utbildning till Creative Agents. Utbildningen leddes av engelsmannen Paul Collard som också är den som skapat konceptet efter att under flera decennier ha drivit ett stort antal kreativa projekt inom skolans värld. Först som anställd på det brittiska utbildningsdepartementet, därefter på konsultbasis och i många olika länder.

För mer information vänligen kontakta Anna Rynefors, projektledare för Creative Agents,
tel. 0762‐ 422767, e‐post anna.rynefors@lund.se Läs mer på www.lund.se/creativeagents